Nieuws - 20 april 1995

KSV bezorgd over afstudeerpiek in 1996

KSV bezorgd over afstudeerpiek in 1996

Het bestuur van studentenvereniging KSV heeft in een brief aan de commissie studentenvoorzieningen haar bezorgdheid geuit over de arbeidsmarkt voor studenten die in augustus 1996 afstuderen. Naar verwachting komt volgend jaar eenmalig een grote stroom afgestudeerden op de markt. De extra drukte wordt veroorzaakt door inperking van het recht op studiefinanciering van zes naar vijf jaar in 1991. Ook wordt in maart 1996 de dienstplicht afgeschaft.

De katholieke studentenvereniging wil dat de universiteit de studenten op het verwachte grote aanbod van afgestudeerden wijst zodat zij er in hun studieplanning rekening mee kunnen houden. KSV heeft eveneens contact opgenomen met de studentenvakbond ISO, die het probleem zal aankaarten in de studentenkamer, het overleg tussen studentenbonden en minister. KSV-bestuurder M.S.W. Cappendijk koestert overigen geen grote illusies over de oplossingen die de universiteit en de overheid kan bedenken om de grote uitstroom op te vangen. Het komt er op neer dat we meer banen willen dan er zijn", aldus de briefschrijver

Het dubbele afstudeerjaar houdt ook ingenieursvereniging KLV bezig. Zij probeert via de pedel en de studiecoordinatoren na te gaan of de piek daadwerkelijk in augustus 1996 valt of reeds eerder. KLV-directeur ir H.J. van 't Klooster is voorzichtig optimistisch over de arbeidsmarkt en verwijst naar de invoering van de Twee-Fasenstructuur die ook een dubbel afstudeerjaar opleverde. Toen viel de grote piek in 1989 en die leverde geen noemenswaardige problemen op. Wel was dat destijds aanleiding om te beginnen met NOP-projecten.

Momenteel acht Van 't Klooster het vooral belangrijk dat kersverse ingenieurs meer mogelijkheden krijgen om hun vakkennis bij te houden. Zodat deze afgestudeerden, die niet een baan krijgen, niet te al te veel in de problemen komen." Wel moeten de studenten zich goed realiseren, meent Van 't Klooster dat de arbeidsmarkt in 1996 extra vol is. Misschien kunnen ze eerder hun kansen wagen. Solliciteren voor het afstuderen wordt nog belangrijker, of in ieder geval alvast contacten leggen."