Nieuws - 23 maart 1995

KSV bepaalt strategie bij extreme politieke activiteiten

KSV bepaalt strategie bij extreme politieke activiteiten

De katholieke studentenvereniging KSV Sint Franciscus Xaverius distantieert zich van mensen die zich openlijk profileren als CD-lid. Dit omdat wij van mening zijn dat deze partij racistisch gedachtengoed uitdraagt." Dit standpunt formuleerde de algemene ledenvergadering van KSV Sint Franciscus Xaverius van 21 maart. De ALV discussieerde over de te volgen strategie bij extremistische politieke activiteiten van leden. Aanleiding vormde lid Peter Mayringer, die voor de centrumdemocraten op de kandidatenlijst voor de provinciale statenverkiezingen stond. Centraal stonden de vragen mag je oordelen, wil je oordelen, hoe luidt het oordeel en wat zijn hiervan de consequenties.

Mayringer zelf was niet aanwezig op de vergadering en aangezien de ALV principieel niet over afwezige mensen praat, kwamen slechts de eerste twee vragen aan bod. De ALV concludeerde dat ze wel mag oordelen. Of ze dit ook wil doen, zal per geval bekeken worden. Dit betekent dat in de toekomst op allerlei gronden het lidmaatschap ter discussie kan worden gesteld, waarbij de ledenvergadering de uiteindelijke beslissing neemt. De ledenvergadering van 24 april zal verder op de problematiek ingaan.