Nieuws - 22 juni 1995

KNAW erkent drie LUW-onderzoekscholen

KNAW erkent drie LUW-onderzoekscholen

De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) heeft uiteindelijk ook de onderzoekschool Milieuchemie en Toxicologie (M&T), het Wagenings Instituut voor Dierwetenschappen (WIAS) en de C.T. de Wit onderzoekschool Productie Ecologie (PE) erkend.


Daarmee heeft de LUW er nu vijf. Vorig jaar waren reeds Experimentele Plantenwetenschappen (EPW) en Voeding, Levensmiddelentechnologie, Agrobiotechnologie en Gezondheid (VLAG) door de KNAW goed bevonden. Verder participeert de Landbouwuniversiteit in onderzoekscholen waarvan het penvoerderschap bij andere universiteiten ligt. De dit jaar erkende onderzoekschool Functionele Oecologie ressorteert bijvoorbeeld onder de Rijksuniversiteit Groningen. In totaal heeft de Academie dit jaar 26 onderzoekscholen goedgekeurd, waarmee het totale aantal op negentig komt.