Nieuws - 19 december 1996

KNAW biedt LUW twee Akademie-onderzoekers

KNAW biedt LUW twee Akademie-onderzoekers

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft twee Wageningse onderzoekers geselecteerd als Akademie-onderzoeker in 1997. Dat zijn dr ir E. Veldkamp bij de vakgroep Bodemkunde en geologie en dr ir N.A.M. Besseling bij de vakgroep Fysische en kolloidchemie. Het zijn jonge talentvolle onderzoekers, die de KNAW drie tot vijf jaar financiert om de vergrijzing van universitair personeel een halt toe te roepen.

Veldkamp werkt momenteel op de universiteit van New Hampshire en gaat zich volgend jaar bij Bodemkunde bezighouden met de microbiele afbraak van stikstof in tropische omstandigheden, die bijdraagt aan het broeikaseffect. Het onderzoek wordt waarschijnlijk uitgevoerd in Brazilie en Costa Rica.

Besseling gaat als Akademie-onderzoeker de bevochtiging van oppervlakten met complexe vloeistoffen bestuderen. Theoretische fysici hebben een model bedacht dat het gedrag van vloeistoffen voorspelt, terwijl technologen proefondervindelijk tot een inschatting van dat gedrag zijn gekomen. Besseling gaat een poging doen de twee wetenschappelijke invalshoeken aan elkaar te knopen.

In totaal stelt de KNAW in 1997 bij de Nederlandse universiteiten 43 nieuwe onderzoekers aan, op basis van 113 aanvragen. De KNAW krijgt hiervoor geld van minister Ritzen, maar dit jaar doet ook landbouwminister Van Aartsen met twee aanstellingen een duit in het zakje. Het is de elfde keer dat de KNAW de zogeheten fellowships toekent. In totaal zijn tweehonderd Akademie-onderzoekers werkzaam aan de universiteiten. Ze kosten bij elkaar zo'n twintig miljoen gulden.