Nieuws - 18 december 1997

KCW

KCW

KCW
Drie weken geleden presenteerde de raad van bestuur van Kenniscentrum Wageningen in Lelystad zijn eerst aanzet tot een strategische visie. Daar is tot 20 januari discussie over mogelijk, waarna de raad zijn definitieve strategische visie gaat schrijven. De bedoeling is om dit plan, na instemming van de raad van toezicht en de betrokken medezeggenschapsorganen, aan te bieden aan de minister
We hebben het te druk
De raad van bestuur wil brede discussie over zijn strategische visie. Wiskunde houdt zich echter liever bezig met onderwijs en onderzoek. In de milieuhoek lijkt het meeste discussie over de strategische visie
Vrijdagochtend 19 december komen de milieuhoogleraren van de onderzoekschool M&T niet aan de telefoon. Ze discussieren over het plan van toxicoloog Koeman om de milieuonderzoekscholen WIMEK en M&T te fuseren en over hun reactie op de strategische visie. Wetenschappelijk directeur prof. dr Sjoerd Wendelaar Bonga vertelt dat tussen 10 en 15 januari een notitie komt, die in de richting van de visie van de raad van bestuur is bijgesteld
Toxicoloog prof. dr Jan Koeman, die de strategische visie maar een vaag stuk vindt, probeert het schrift te interpreteren. Daarvoor mailt hij heen en weer met de rector. Onze kritische instelling betekent niet dat we niet willen meewerken. Jarenlang zijn er weinig keuzes gemaakt. Nu dat wel gebeurt is er te weinig discussie, te weinig interactie tussen veld en bestuur.
In het departement Levensmiddelentechnologie en Voedingswetenschappen, waarvan al het onderzoek in het eerste hoofdthema valt, zijn onderzoekers samen met ATO-DLO en RIKILT-DLO bezig met het maken van concrete voorstellen voor innovatiecentra, bijvoorbeeld voor smaakonderzoek, vertelt prof. dr ir Frans Kok. In het Biotechnion is het plan van de raad van bestuur goed ontvangen
Bij Algemene agrarische economie leeft de discussie helemaal niet, vertelt dr Geert Thijssen. Er wordt hier niets georganiseerd. Ook bij Wiskunde zijn er geen felle discussies. Hoogleraar prof. dr ir Johan Grasman: We hebben het te druk met ons werk en de stroom van dit soort beleidsmatige dingen wordt een beetje te groot. De discussie over de basiswetenschappen is al vaker aan de orde geweest. Wij maken ons er niet druk om; we doen gewoon ons best. Als de plannen doorgaan, proberen we er wel op in te spelen, maar we gaan niet alles omgooien.