Nieuws - 13 juni 1996

Junushoff kost 1,5 miljoen meer

Junushoff kost 1,5 miljoen meer

De verbouw van de Junushoff wordt 1,5 miljoen gulden duurder en komt daarmee op acht miljoen gulden. Dat is ruim drie miljoen gulden minder dan het bestuur van de Junushoff vroeg. De afgelopen weken hebben de Wageningse projectontwikkelaar Swagro en installateur Zeegers de wensen van het bestuur doorgerekend.

Volgens cultuurwethouder H. Blankestijn is het college van burgemeester en wethouders niet enthousiast over de extra investering maar staat het er wel achter. De wethouder verwacht dat de raad uiteindelijk bereid is om het investeringsbedrag verhogen. Een extra verhoging van de jaarlijkse exploitatiesubsidie zit er niet in", aldus Blankestijn.

De verhoging van het budget moet volgens Blankestijn in de begrotingsvergadering van volgende week aan de orde komen, zodat voor de bouwvakvakantie een ontwerp kan worden gemaakt.