Nieuws - 20 april 1995

Jeugdwerk garantieplan voor afgestudeerden

Jeugdwerk garantieplan voor afgestudeerden

Gemeente Wageningen verwacht dat binnenkort de eerste LU-afgestudeerde in aanmerking komt voor het Jeugdwerkgarantieplan (JWG). Dit vertelde N. Beck, coordinator van de Stichting Banenplan op 10 april in de commissie studenten voorzieningen.

Het Jeugdwerk garantieplan is bedoeld voor jongeren tot 27 jaar, maar wordt stapsgewijs ingevoerd. Dit jaar zoekt de gemeente passend werk voor werkloze jongeren tot en met 23. Volgend jaar vallen ook 24-jarigen onder het JWG. De kans dat een jonge afgestudeerde onder de wet valt neemt dus toe.

Werkloze jongeren die in aanmerking komen voor het JWG worden bij de stichting Banenplan aangemeld door het arbeidsbureau. Afgestudeerden krijgen wel eerst de tijd zelf werk te zoeken.

De Stichting Banenplan bezint zich alvast op passende arbeid voor werkloze ingenieurs want zulke hoog opgeleide jongeren heeft ze nog niet in het JWG gehad. De stichting heeft wel ervaring met studiestakers.