Nieuws - 22 juni 1995

Jazzfestival in nieuw jasje

Jazzfestival in nieuw jasje

Het Rhine Town Jazzfestival, zoals dat de afgelopen dertien jaar is georganiseerd, is ter ziele. Het bestuur stelt in een brief dat de organisatie van de kroegentocht niet meer mogelijk was. Voorzitter P. Duym, tevens directeur van de Junushoff, schrijft: In de loop der jaren bleek deze samenwerking met de horecaondernemers moeilijk tot stand te brengen, ondermeer in verband met de groei van het aantal participerende horecabedrijven."

Maar in kringen van horeca-ondernemers wordt de programmering van oude stijl jazz genoemd als oorzaak van de moeizame organisatie. Inmiddels is cafe De Zaaier in de Herenstraat begonnen met de organisatie van een kroegentocht. Zeventien kroegen willen meedoen, terwijl de keuze van de bands, van oude stijl tot hiphopjazz, aan de kroegen wordt overgelaten. De Zaaier moet nog toestemming krijgen van de gemeente. Overigens komen twee onderdelen, een straatparade en het slotconcert in de Junushoff, niet terug. Ook zal niet op twee avonden, maar alleen op vrijdagavond 1 september jazz te beluisteren zijn. Het bestuur van het Rhine Town Jazzfestival beraadt zich nog op een alternatief.