Nieuws - 6 april 1995

Jacobs

Jacobs

Er is momenteel in Berlijn een internationale conferentie over het klimaat aan de gang. De zoveelste luchtballon?

Laat ik vooropstellen dat het niet helemaal mijn aandachtsveld is. Ik hou mij meer bezig met het microklimaat rondom planten. Het algemeen probleem is natuurlijk dat het onderzoek naar klimaatverandering traag en moeizaam gaat. Er zijn een hoop tegenstrijdige resultaten. We doen echter dingen met de atmosfeer, waarvan je niet weet wat het effect is op de lange termijn. Daarom moet je vreselijk voorzichtig zijn. Als je iets in gang zet, is het niet meer tegen te houden.

We moeten in de gaten houden wat er gaande is. Dat betekent zorgvuldig en langdurig monsteren. Er zijn twee meetstations, een op de Zuidpool en een op Hawaii, die sinds 1958 het CO2-gehalte bijhouden. Dat blijkt inderdaad toe te nemen, maar wat is het effect daarvan op de lange duur? Die meetstations liggen echter onder druk. Het is natuurlijk kostbaar om zo'n tijdreeks bij te houden en analyse van resultaten kan pas over decennia tot werkelijke inzichten leiden. In meteorologisch opzicht is een reeks vanaf 1958 natuurlijk erg kort.

Die druk op de meetstations zie je ook in Nederland. Ik hoop maar dat al die beleidmakers in Berlijn zich realiseren dat ze dergelijke feiten nodig hebben. Helaas denken teveel politici niet over gevolgen op echt lange termijn. Binnenlandse politieke problemen willen nog wel eens prevaleren.

Uit de gegevens van het KNMI blijkt dat het afgelopen decennium warmer was dan voorgaande, maar ik meen dat de fluctuaties nog wel vallen binnen de algemene range. Een theorie is dat structurele veranderingen in het klimaat zijn af te lezen aan de extremen en dan zie je de afgelopen tien jaar, niet alleen in Nederland, wel meer extremen op het gebied van temperatuur of droogte. Als een systeem uit evenwicht raakt, krijg je van die rare pieken.

Merkwaardig is dat de meeste meteorologen er vijftien jaar geleden van overtuigd waren dat we afkoersten op een nieuwe ijstijd. Misschien is dat op de lange termijn ook wel zo, maar gaat dat heel geleidelijk. Wat binnen zo'n algemene trend het effect van verhoging van het CO2-gehalte is, is moeilijk te voorspellen. Dat is nu precies het probleem: er zijn zoveel elkaar tegenwerkende aspecten."