Nieuws - 9 november 1995

Is er nog hoop of komt HOOP vanzelf?

Is er nog hoop of komt HOOP vanzelf?

Veertien dagen geleden stond er een advertentie in het WUB waarin de medewerkers van de LUW werden gevraagd de onderhandelaars van de vakbonden te steunen. De respons was teleurstellend, zelfs als je er van uit gaat dat ruim een kwart van de medewerkers is georganiseerd.

Nu was en is personeel bij het hoger onderwijs nooit erg actie- bereid maar nu we de reorganisaties aan den lijve ondervinden en de inkomens geleidelijk zien minderen zou je anders verwachten. Is er nog hoop of is HOOP er al?

Het ontwerp-Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan 1996 (HOOP) zet opnieuw het mes in de omvang van de universiteiten. Zonder een goed sociaal beleid zou zo iets voor het personeel onaanvaardbaar moeten zijn. Laten we het gebeuren?

Daarnaast moeten we vechten voor het behoud van werkgelegenheid en goede arbeidsomstandigheden zodat de kwaliteit van ons produkt: onderwijs en onderzoek gehandhaafd kan worden. Dit vereist creativiteit en flexibiliteit van werkgever en werknemer. Maar dan moet je wel iets doen, in ieder geval de onderhandelaars steunen.

Onder het mom van afstemming van de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaar op die van de markt hebben we alleen maar ingeleverd; niet alleen in voorwaarden zoal wachtgeld maar zelfs in salaris door het ontbreken van prijscompensatie. Wanneer volgen we nu eigenlijk die markt. Hebben we niet teveel begrip voor onze werkgever: regering en parlement?

Het is nog niet te laat. Laat je stem horen bij ons via een briefje of E-mail of kom naar de actiedag op dinsdag 14 november in Deventer (neem vooraf contact op met een van ons).

Zolang HOOP er niet is, is er hoop!