Nieuws - 6 april 1995

Internet op de flat

Internet op de flat

Ik ben geen contactgestoorde whizz-kid

Mailen en scrollen. Nieuw-Zeeland en Chili. Voetbaluitslagen en Teletekst. Muis onder de vingers.


Tot september vorig jaar was hij heel normaal en volgde naar eigen zeggen altijd braaf colleges en practica. Echter na aansluiting op het WEB schieten zaken als college lopen, practica volgen en brieven schrijven er bij in. Nu heeft het feit dat zijn vriendin uit Chili begin dit jaar op bezoek was, daar ook mee te maken, constateert vierdejaars bosbouwstudent Dennis Jansen. Maar er is nog iets. Het is misschien niet leuk voor de LUW, maar hier leer ik meer van."

Hier betekent thuis achter het beeldscherm, muis onder de vingers, de wereld rond. Voordat Dennis, alias in%[Dennis.Jansen@pilot.student.wau.nl], tezamen met vijf anderen in het kader van een LUW-proef een computer met aansluiting op het netwerk kreeg, wist hij ongeveer alleen hoe moest worden ingelogd en hoe WP te gebruiken. Als ik zag wat anderen op computers uithaalden, dacht ik: hemeltjelief, wat ingewikkeld". Nu, zeven maanden later, rekent hij zichzelf tot een van de weinigen die voorop lopen" wat betreft kennis van Internet.

Inmiddels kan hij eveneens gerekend worden tot een ware Internet-profeet. Met groot enthousiasme draagt hij voordelen en wetenswaardigheden van het netwerk uit, waardoor afdelingsgenoten hem af en toe tijdens het eten de mond moeten snoeren.

In het begin verliep echter niet alles naar wens. Het bij de installatie geleverde A-viertje, waarop klachten konden worden ingevuld, was reeds na twee dagen vol. Later bleek dat als drie van de zes studenten op het netwerk waren aangesloten, nummer vier automatisch afviel. Tot december gebruikte Dennis vooral de E-mail optie en zocht hij in de bibliotheek. Je hoeft dan tenminste niet de berg op te fietsen." Vooral met zijn beste vriend, die voor stage naar Nieuw-Zeeland was vertrokken, was E-mail ideaal. In eerste instantie dagelijks een mailtje op en neer. Vrij normaal."

Allengs nam de frequentie toe, intensiever als ooit tevoren, want toen de vriend zich nog in Nederland bevond, belden ze een keer per week met elkaar. Voetbaluitslagen en Teletekstpagina's vlogen naar de andere kant van de aardbol. Je wordt natuurlijk ook een meldpunt", verklaart Dennis. Z'n vriendin komt een avondje mailen, z'n ouders bellen me op om door te geven dat oma binnenkort jarig is. Dat stuurde ik allemaal door, en vice versa."

Toen de vriend in december huiswaarts keerde, besloeg de elektronische correspondentie ruim achthonderd pagina's lettertype Times Roman. Dennis' leefritme veranderde in die periode navenant. 's Avonds achter de computer van negen tot twaalf, van negen tot een, van negen tot drie. Zes uur slaap daags. Maandagavond bleef weliswaar toneelavond, maar dan begon Dennis gewoon om elf uur.

Vanaf half januari kan Dennis terecht op Internet. In het begin loop je wat over de pagina's te scrollen, en zoals gezegd had ik toen andere dingen aan mijn hoofd. Maar sinds mijn vriendin weer weg is, zit ik zo'n vier uur per dag achter de computer." Meestal richt hij zich daarbij op Chili, waar hij in september op stage gaat, maar ook wandelt hij door het Louvre en NASA. Een beetje de toerist uithangen. Zo wilde een kennis op vakantie naar Nepal. Die kon bij Dennis digitaal zijn trip over zes bergtoppen voorbeleven. Zijn ogen vielen uit zijn hoofd", lacht Dennis.

Van de drie universiteiten in Chili waar bosbouw kan worden gestudeerd, liet hij via de informatie uit zijn computer de keuze vallen op Concepcion. Dat is de leukste plek van de drie, met een vulkaan en meertjes in de buurt. Dat soort dingen zoek je uit." Zelfs een kamer kon hij zonder brief of telefoon vanuit zijn kamer op de Haarweg regelen. Maar ik denk niet dat ik 'm neem. Veel te duur."

Dennis weet inmiddels ook meer van de universiteit van Santiago dan zijn vriendin, die daar student is. Ik kan haar zo zeggen welke film waar draait en hoeveel die kost. Ik weet nu al naar welke balletvoorstelling ik in september ga." Eveneens heeft hij zich goed geinformeerd over bosbouwonderzoek in Concepcion. Ja, die mensen denken daar zomaar een student uit Nederland binnen te krijgen, maar ik praat ze zo met feiten onder tafel."

Of hij verslaafd is geraakt? Dennis: Wat is verslaafd? Ik weet niet wat dat is. Het is geen drug. Ik ga het wel missen als het er niet meer zou zijn. Maar afkickverschijnselen?" Nee, bij mooi weer vindt men Dennis gewoon op het terras bij Loburg. Hij praat liever van mens tot mens, maar in de kroeg kun je van te voren niet zien of iemand wat zinnigs te melden heeft. Ik ben geen contactgestoorde whizz-kid. Ik ben gewoon een vrolijke gebruiker." Daar heeft hij wel 25 gulden per maand voor over. Het wordt anders bij 75 gulden, dat is gewoon teveel. En bij 50 zeg ik misschien."

Het lezen van krant en opiniebladen is in de zeven maanden aanzienlijk minder geworden. Het moet wel heel interessant zijn, anders lees ik liever hier", motiveert Dennis. Ik kan hier per slot van rekening gericht NRC, Volkskrant, maar ook kranten en tijdschriften uit de VS en Chili lezen."

Internet opent vooral je ogen, meent Dennis. Je leert informatie waarderen. Kijk, met het huis-aan-huisblaadje neem ik geen genoegen meer. Bij de Volkskrant heb ik al iets van: mmm, zou dat waar zijn? Dan ga ik even kijken en vraag bijvoorbeeld aan iemand in Mexico hoe het precies zit. De tijd dat alles wat in de krant stond waar was, is voorbij."