Nieuws - 29 juni 1995

Internet op Wageningse scholen

Internet op Wageningse scholen

De Landbouwuniversiteit, hogeschool Diedenoort, de middelbare vakschool en de scholengemeenschap 't Wagenings zijn het project WOW! (Wagenings Onderwijs Web) gestart. Doel hiervan is om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de inhoudelijk verwante onderwijsinstellingen te vergroten. Voorbeelden zijn de aanpak van deficienties van aankomende studenten van Diedenoort en LUW. Deze kunnen dankzij Internet gemakkelijk op 't Wagenings terecht.

De scholengemeenschap kan op haar beurt videobeelden oproepen van proeven die op de LU zijn vastgelegd, aldus rector G. Engels. De middelbare vakschool is bezig met voeding en procestechnologie en haar directeur H. Schout noemt samenwerking met verwante LUW-wetenschapsgebieden als voorbeeld. LUW-studenten kunnen daarentegen de praktijk op de vakschool verkennen, aldus Schout.

Directeur ir R. Blom van Infrastructurele Voorzieningen toonde zich verheugd over de snelle en enthousiaste totstandkoming van de samenwerking. Hij wacht met de andere initiatiefnemers op een subsidie van 1,7 miljoen voor de komende drie jaar van onderwijsminister Ritzen. Troef daarbij is dat het WOW! op een netwerk van bestaande glasvezelkabel draait. Initiatieven elders in het land moeten het met veel tragere telefoonverbindingen doen. Blom benadrukte dat het project in de eerste plaats gaat om onderwijsvernieuwing waarbij de gebruikers, produkten en diensten voorop staan.