Nieuws - 3 december 1998

Interne eenheid WUR gaat boven samenwerking met anderen

Interne eenheid WUR gaat boven samenwerking met anderen

Interne eenheid WUR gaat boven samenwerking met anderen
Milieuprofiel aangetast in ondernemingsplan
Het opheffen van de Wageningse onderzoekschool Milieuchemie en Toxicologie is een slechte keuze, vinden de partners in Utrecht en Nijmegen. Samenwerking met de andere Wageningse milieuschool, Wimek, heeft echter voordelen, meent Wimek-directeur Hordijk. Wel wordt het milieu-onderwijs minder herkenbaar. Bodem, water en milieu is net zoiets als aardappelen, tomaten en groente.
De Nijmeegse en Utrechtse partners van de LUW in de onderzoekschool Milieuchemie en Toxicologie (M&T) zijn zeer teleurgesteld over de plannen van het Wageningse bestuur om M&T te verdelen over de Wageningse scholen Vlag (voeding) en Wimek (milieu en klimaat). Volgens hen was M&T een stuwende kracht voor milieugerichte studies in Nederland en speelde de LUW een sleutelrol
De Utrechtse toxicoloog dr Martin van den Berg: Het is buitengewoon betreurenswaardig dat M&T verdwijnt. De toekomst van M&T zag er erg goed uit. Er kwamen steeds meer mogelijkheden om met het complementaire onderzoek de markt op te gaan. Jammer is dat de Wageningse toxicologen zich nu alleen met voeding bezig moeten houden en niet meer met het milieu. De laatste jaren zagen we inderdaad de bui al hangen dat milieugericht onderzoek zou worden afgebouwd aan de LUW. Maar het is onplezierig dat de beslissing om M&T op te heffen is genomen zonder met de partners te overleggen. Wageningen is een onbetrouwbare partner gebleken.
Ook de Nijmeegse decaan prof. dr Sjoerd Wendelaar Bonga, tot voor kort directeur van M&T, vindt de beslissing om de onderzoekschool op te heffen een slechte keuze. Gezien de kwaliteit van het onderzoek zou M&T zeer waarschijnlijk in 2000 worden hererkend door de Akademie voor Wetenschappen (KNAW). Erg jammer is het wegvallen van de kwalitatief uitstekende LUW-leerstoelgroep Gezondheidsleer, een belangrijke poot in de filosofie van M&T. Ook was de integratie van milieuchemie en toxicologie in M&T bijzonder. Omdat de milieuchemiepoot berust op Wageningen, valt deze weg in M&T. Het wegvallen van deze expertise is landelijk gezien een zeer slechte zaak.
De Nijmeegse en Utrechtse toxicologen gaan nu op zoek naar andere partners. Van de Berg stelt dat de Utrechtse toxicologen diverse opties hebben om de zaak op te vangen en zeker niet uit het veld zijn geslagen. Mogelijk zetten we een nieuwe onderzoekschool op. We zullen de samenwerking met TNO, het RIVM en de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde intensiveren.
Eenheid
De Wageningse biochemicus prof. dr ir Ivonne Rietjens, sinds kort directeur van M&T, betreurt de opheffing van M&T ook, maar vindt het ondernemingsplan goed doordacht en duidelijk. We kunnen uit het plan opmaken dat de interne eenheid van WUR boven de samenwerking met niet-Wageningse partners gaat.
Het plan van het bestuur is dat de milieuchemiepoot van M&T fuseert met de Wageningse milieuschool Wimek, waardoor een milieuinstituut overblijft. Prof. dr Leen Hordijk, directeur van Wimek, vindt dat een goede zaak. We krijgen een sterker Wimek. De samenwerking tussen microbiologen en milieutechnologen wordt dan bijvoorbeeld versterkt, omdat dit binnen de muren van WIMEK gaat plaatsvinden. Bodemkunde is ook goed in te passen in het instituut.
Minder te spreken is Hordijk over de plannen om de maatschappijgerichte tak van het milieuonderzoek en -onderwijs te schrappen. In een goede milieuopleiding is volgens hem beleid, beheer en sociologie niet weg te denken. Wimek verzorgt nu het probleemgestuurde onderwijs op dit gebied
Ook denkt Hordijk dat de voorgestelde specialisatie Milieu-interacties van de studie Bodem, Water en Milieu niet zonder milieusysteemleer kan, als onder interacties meer dan alleen natuurlijke interacties wordt verstaan. De naam van de studie vindt Hordijk overigens merkwaardig. Bodem, water en milieu is net zoiets als aardappelen, tomaten en groenten.
Ommezwaai
Het bestuur is van plan Hordijks leerstoelgroep Milieusysteemleer te beeindigen. Op de schraplijst staat verder het Wimek-onderzoek naar berekeningen van emissies van broeikasgassen en naar vernieuwbare brandstoffen in Azie. Twee jaar geleden waren we nog de milieu-universiteit van Nederland, meent Hordijk. Nu is een ommezwaai gemaakt naar voeding en groene ruimte. Maar milieu is in feite de kwaliteit van de groene ruimte.
De richtingsonderwijscommissie (roc) Milieuhygiene wil de studie behouden. Voorzitter prof. dr ir Wim Rulkens: We pleiten voor een herkenbare milieuopleiding. Als het ondernemingsplan wordt uitgevoerd, raakt de milieuopleiding ondergesneeuwd en uitgekleed. Dat zal de instroom van studenten beperken. De roc wil vasthouden aan een brede orientatie inclusief gamma-aspecten in de milieuopleiding. Rulkens: Internationaal heeft de Wageningse milieu-ingenieur een goede naam.
Minstens zo verbouwereerd zijn de milieuhygienestudenten. Student Rolf Cornelissen heeft de actiegroep Groen Leed opgericht, die het protest gaat leiden. We hebben een veel te korte inspraakperiode gekregen. De bestuurders hebben verder ten onrechte niet naar de hoge kwaliteit van de opleiding gekeken, alleen maar naar het imago. De Wageningse milieuopleiding is de enige volwaardige milieuopleiding in het land. De keuze was volgens Cornelissen tussen de opleidingen Biologie en Milieuhygiene. Onze studie is de klos, omdat er jaarlijks minder studenten instromen.