Nieuws - 13 juni 1996

Internationale experts steunen claim NWO

Internationale experts steunen claim NWO

Een internationale adviescommissie heeft minister Ritzen deze week geadviseerd om het budget van onderzoekfinancier NWO substantieel te verhogen. Rond 150 miljoen gulden aan universitair geld moet worden overgeheveld naar de onderzoeksorganisatie NWO. De commissie onderstreept het belang van een sterke landelijke onderzoekfinancier. NWO verdeelt op dit moment zo'n 450 miljoen gulden, zeventien procent van het geld dat in universitair onderzoek omgaat. Vergeleken met andere westerse landen is dat weinig.

De commissie wil dat NWO een groter budget krijgt, maar pleit er niet direct voor geld bij universiteiten weg te halen, tenzij Ritzen het nergens anders weet te vinden. Een exact bedrag noemt de commissie evenmin. Maar de voorstellen zijn moeilijk voor minder dan 150 miljoen gulden te realiseren.

De commissie wil ook overheadkosten van NWO-onderzoek, zo'n 85 miljoen gulden, via de organisatie verdelen, zodat die direct bij de betreffende onderzoekers belanden.

De universiteiten wijzen erop dat er geen geld bij de universiteiten valt weg te halen zonder nieuwe ontslagen, met alle reorganisatiekosten van dien. De vereniging van universiteiten (VSNU) wil afspraken maken om NWO binnen de universitaire huishouding een selecterende rol te geven. Zo zou NWO mogen uitmaken welke onderzoekscholen extra geld uit de universitaire begroting moeten krijgen. Daardoor worden nodeloze reorganisaties vermeden, terwijl NWO toch invloed krijgt.