Nieuws - 18 januari 1996

Intensievere teelt in Tai-regio vermindert kaalslag regenwoud

Intensievere teelt in Tai-regio vermindert kaalslag regenwoud

Promoties

Shifting cultivators bedreigen in toenemende mate het nationale park in de Tai-regio in Ivoorkust. Door de hoge bevolkingsgroei ontstaat een tekort aan landbouwgrond. Zo is in een grensgebied de bevolkingsdruk in 23 jaar verachtvoudigd, waardoor de inwoners noodgedwongen het bos intrekken. Daarom onderzocht ir H. van Reuler of het mogelijk is het grondgebruik in omliggende gebieden te intensiveren, via bemesting en verlenging van de teeltperiode. Hij promoveerde op 16 januari bij dr ir A. van Diest, emeritus hoogleraar in de bodemvruchtbaarheid en bemestingsleer, en dr ir B.H. Janssen van de vakgroep Bodemkunde en plantevoeding.

Op goed gedraineerde bodems bedraagt de gemiddelde opbrengst van regenafhankelijke rijst een ton per hectare. Door toediening van 12,5 kilo fosfaat - de belangrijkste beperkende factor - per hectare stijgt de produktiviteit met minimaal een halve ton; de maisopbrengst neemt zelfs toe met een ton. Op slecht gedraineerde gronden is voor hetzelfde resultaat een dubbele hoeveelheid fosfaat vereist. Extra opbrengsten zijn te realiseren door het onderwerken en precies toedienen van de kunstmest aan de plant. Ook helpt het verbranden van gewasresten, omdat hiermee meer nutrienten beschikbaar komen voor het gewas.

Van Reuler acht een totale teeltperiode van vier jaar mogelijk, met zes tot acht teelten, afhankelijk van de bodemgesteldheid. Daarna is een braakperiode vereist. Een opvallende bevinding was dat bij opeenvolgende teelten de maisopbrengst minder snel daalt dan de rijstopbrengst. Een precieze verklaring vond Van Reuler niet.