Nieuws - 23 februari 1995

Integratie van de baan, stage terug in LU-studies

Integratie van de baan, stage terug in LU-studies

De stage keert toch terug in de LU-studieprogramma's. In het nieuwe onderwijsplan 2000 dat het college van bestuur onlangs presenteerde, krijgen de studenten in het vierde jaar de keuze tussen een tweede onderzoeksgericht afstudeervak of een praktijk-stage.


In de nota Onderwijs op weg naar 2000 ontvouwt het college van bestuur haar ideeen over de toekomstige opzet van het onderwijs. De nota heeft inmiddels drastische wijzigingen ondergaan, doordat de wettelijke kaders zijn veranderd en er de nodige kritiek uit de faculteit kwam op de plannen. Hoewel het college verwacht dat de wettelijke kaders ook de komende jaren nog zullen veranderen, vindt zij het niet verantwoord om nog langer te wachten met de stelselwijzigingen aan de LU.

Opmerkelijk verschil met de vorige versies is dat het college afstapt van het zogenaamde Bachelors-Masters-model. Het idee was om de studie in twee fases te verdelen om zo de herkenbaarheid in het buitenland te vergroten. Het college wil nu eerst een eventuele landelijke stelselwijziging afwachten.

Voorts streeft het college ernaar om studenten de mogelijkheid te bieden daadwerkelijk binnen vier jaar af te studeren. Een strakker programma met grote onderwijselementen is het kenmerk van de nieuwe opzet. De propaedeuse blijft hetzelfde. In het tweede jaar is een romp gepland met in ieder geval een verplicht groot probleemgericht onderwijsvak en een gedeelte beperkte keuze dat geldt als voorbereiding op het eerste afstudeervak.

In het derde jaar komt een eerste blok vrije keuze en vier onderwijsblokken van 5 of 6 studiepunten voor de verdieping van de stof. In het vierde jaar staat een afstudeervak van 21 of 27 studiepunten op het programma, en naar keuze een tweede afstudeervak of stage.

Voor de elf LU-richtingen die een extra jaar hebben gekregen van de minister, wordt een stage van 27 studiepunten verplicht en wordt de rest van dat jaar besteed aan een tweede afstudeervak en twee vaardigheidsblokken management en organisatiekunde.

De specialisaties verdwijnen in de nieuwe opzet, omdat er daarvan volgens het college nu veel te veel zijn. Liever ziet het college dat de afstudeervakken worden vermeld op de bul, zodat het individuele studieprofiel duidelijk zichtbaar wordt.

De in eerdere versies voorgestelde volledige integratie van opleidingen voor studenten met een vwo-, hbo- en buitenlands diploma is afgezwakt. De Engelstalige programma's kunnen wettelijk gezien niet worden geintegreerd, maar de roc's kunnen waar mogelijk wel worden geintegreerd.