Nieuws - 19 december 1996

Instellen departementen uitgesteld tot april

Instellen departementen uitgesteld tot april

De universiteitsraad heeft op 10 december de instelling van de negen departementen uitgesteld. Het college van bestuur wilde de 61 vakgroepen per 1 januari onderbrengen in negen departementen, maar de raad wil eerst absolute duidelijkheid over de indeling van vakgroepen. Door het raadsbesluit blijven de huidige vakgroepen tot 1 april 1997 functioneren.


Het college van bestuur presenteerde een indeling met negen departementen, die grotendeels overeen kwam met de huidige indeling van vakgroepen in clusters. Omdat deze clusters reeds besturen hebben, wilde het college de huidige clusterbesturen vragen om voor 1 maart een algemeen bestuur voor de departementen te formeren. Uit dat algemeen bestuur moest vervolgens een dagelijks bestuur voor elk departement rollen. Zo'n bestuur zou tot stand komen via afvaardiging van wetenschappelijk personeel en verkiezingen onder het beheerspersoneel en de studenten.

Het probleem was echter dat die afvaardiging en verkiezingen lastig zijn te organiseren, als nog niet duidelijk is welke vakgroepen tot een departement behoren. Eerst moet duidelijk zijn welke grenscorrecties - sommige vakgroepen willen oversteken van het ene naar het andere departement - doorgaan. Zo willen de gewasbeschermingsvakgroepen zelfstandig worden en het cluster Plant- en gewaswetenschappen verlaten. Verder wil het cluster Wiskunde, informatica en natuurkunde onderzoeken of er meer vakgroepen willen toetreden en geeft Plantentaxonomie te kennen dat het wil verhuizen van Plant- en gewaswetenschappen naar Landinrichtings- en natuurwetenschappen.

Raad en college hebben nu afgesproken dat het college in januari knopen doorhakt over deze transfers en een definitieve indeling van vakgroepen voorstelt. De raad bekijkt deze indeling in februari en neemt op 4 maart een definitief besluit over de indeling. In maart hebben de departementen dan de tijd om een algemeen bestuur te formeren, waarna ze per 1 april beginnen. Tot die tijd geldt het huidige vakgroepsreglement, daarna geldt een nog op te stellen departementsreglement.

De bevoegdheden van de departementen zijn tijdelijk, omdat de besturen voorlopig moeten voldoen aan de Wet Universitaire Bestuursstructuur (WUB). In de loop van volgend jaar treedt de Modernisering Universitaire Bestuursstructuur (MUB) in werking, waarna de regels weer veranderen. Het college heeft echter geen trek om de departementen pas in te stellen als de MUB van kracht wordt. We moeten de vaart erin houden", meende collegelid mr H.M. van den Hoofdakker.