Nieuws - 25 april 1996

Innovatie in Europa stagneert

Innovatie in Europa stagneert

De Europese Unie verliest terrein als het gaat om technologische innovatie. Dat blijkt onder meer uit het aantal patenten dat vanuit Europa wordt aangevraagd, vergeleken met de aantallen uit de VS en Japan. Cijfers daarover staan in het tweejaarlijkse World Science Report van de Unesco, dat op 24 april verscheen.

Nog 45 procent van de patenten die in Europa worden aangevraagd, komt uit de EU. Van de patenten die in de Verenigde Staten worden aangevraagd, is nog geen twintig procent uit Europa afkomstig.

Andersom vragen Amerikaanse wetenschappers wel veel patenten aan in Europa: 27 procent van het totaal. Ook Japan is in opkomst, met 21 procent van het aantal aanvragen in Europa en een kwart in de Verenigde Staten. Vooral in de elektronica is een grote verschuiving waar te nemen: Europa verliest en Japan wint terrein. De samenstellers van het Unesco-rapport beschouwen het aantal aangevraagde patenten als een redelijk betrouwbare graadmeter voor technologische vernieuwing.

De gegevens sporen met cijfers in het Unesco-rapport over het aantal onderzoekers per duizend inwoners: twee in Europa, 3,7 in de Verenigde Staten en 4,1 in Japan. In de Verenigde Staten en Japen wordt 2,8 procent van het bruto nationaal produkt aan onderzoek en ontwikkeling besteed, in de Europese Unie is dat gemiddeld 1,9 procent. Nederland zit precies op dat gemiddelde.