Nieuws - 25 januari 1996

Inleiding tot de wetenschapsfilosofie T3

Inleiding tot de wetenschapsfilosofie T3

Het Vak

 • A050-201
 • Twee studiepunten
 • Docenten: ir E.P. Theune, ir S.E.E.M. Lijmbach, drs J.G.H. Luyten, B. Hoefnagels, drs L.F.P. Pijnenburg
 • Verplicht voor doctoraal T30, T32, T33, T34
 • Extensief practicum
 • Geevalueerd najaar 1994

  Positief

 • Door de werkvorm kunnen studenten en docenten ideeen uitwisselen over de behandelde stof.
 • Nuttig vak dat je kijk op de wetenschap genuanceerder maakt.
 • Docenten hebben een persoonlijke, enthousiaste manier van doceren waardoor ook de studenten enthousiaster worden.

  Negatief

 • Het vak staat te vroeg in de studie geroosterd omdat studenten dan nog geen ideeen hebben over hun eigen wetenschapsgebied.
 • Vooraf is erg onduidelijk wat het vak zal voorstellen.
 • De tweede helft van het dictaat is moeilijk leesbaar, de moeilijke woorden worden niet meer toegelicht.
 • Het is moeilijk voor de docenten om de hele groep bij de discussies te betrekken.

  Mogelijke oplossingen

 • Om de discussie tijdens de colleges te stimuleren, zouden docenten een meningsvraag kunnen meegeven die de volgende week wordt bediscussieerd.
 • Het dictaat wordt herzien waardoor ook het tweede deel duidelijk wordt.
 • Docenten zullen tijdens de discussies gebruik maken van de schriftjes om zodoende veel verschillende mensen en meningen aan de orde te laten komen.
 • Afgesproken is dat de studiewijzer duidelijk zal aanraden het vak later te volgen wanneer je niet gemotiveerd bent om het vroeg in je studie te doen.

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.!