Nieuws - 18 januari 1996

Inleiding meteorologie voor milieukunde

Inleiding meteorologie voor milieukunde

Het Vak

 • K500-200, 3 studiepunten
 • Docent: dr ir A.F.G. Jacobs
 • Verplicht voor doctoraal T32 C, beperkte keuze voor Biologie D
 • Colleges en excursie naar het meetveld van de vakgroep.

  Sterk

 • Kwalitatief steekt het vak boven het gemiddelde van andere vakken uit.
 • Enthousiaste docent die verschillende werkvormen afwisselt en aangeeft wat belangrijk is.
 • Leuk weerpraatje.

  Zwak

 • Er komen weinig tot geen milieu- en luchtverontreinigingsaspecten voor in het vak.
 • Scheikundige processen worden niet behandeld.
 • De studenten stellen (of beantwoorden) geen vragen aan (van) de docent.
 • De eerste vraag van het examen waar begrippen moeten worden uitgelegd, levert problemen op voor de studenten.

  Afspraken

 • De docent zal een woordenlijst met begrippen maken en deze tijdens de colleges beter uitleggen.
 • In het nieuwe dictaat komt een extra hoofdstuk dat verband legt tussen meteorologie en luchtverontreiniging. Dit wordt dan ook tijdens het college behandeld.
 • Er zal een gesprek plaatsvinden met de vakgroep Lucht om de scheikundige processen in de colleges af te stemmen.
 • De docent gaat samen met studenten het dictaat nog eens kritisch bekijken, ook het nieuwe dictaat mogen studenten vooraf bekritiseren.
 • De docent zal proberen geen stopzinnetjes meer te gebruiken die studenten ontmoedigen om vragen te stellen. Ook zal hij studenten vertellen dat ze zich niets van zijn stopzinnetjes moeten aantrekken.