Nieuws - 14 november 1996

Inleiding in de economie van het huishouden

Inleiding in de economie van het huishouden

Het Vak

 • L050-005
 • Verplicht voor propedeuse M30
 • Twee studiepunten
 • Docent: dr J. Rouwendal

  Op het college behandelt de docent veel stof die niet is terug te vinden in het boek. Het tentamen is makkelijk als je voorkennis hebt van de micro- en macro-economie. Zonder die kennis is het moeilijker, mede omdat er weinig oefenmateriaal in omloop is. Tijdens het college kun je al extra punten verdienen door sommen te maken. De docent legt de sommen in een razend tempo uit en heeft niet genoeg contact met de zaal. Gestelde vragen beantwoordt hij onbevredigend.

  Tips: Volg de hoorcolleges, omdat daar veel wordt behandeld dat niet in het boek staat. Vraag de docent om oefenmateriaal. Leer veel opgaven uit het boek.

  Ik ga op het college niet precies oplepelen wat ook in het boek staat", stelt Rouwendal. Hij vindt dat het belangrijkste deel van de stof wel degelijk in het boek is terug te vinden. Het verbaast hem dat studenten vinden dat er weinig oefenmateriaal in omloop is. Tijdens colleges vertelt hij dat ze oude examens kunnen ophalen, maar er komen weinig studenten langs. Hij heeft echter het idee dat de studenten de drie sommen die ze voor een cijfer kunnen inleveren, al veel werk vinden.

  Rouwendal is blij te horen dat studenten die de vakken micro- en macro-economie goed beheersen, het examen makkelijk vinden. Ik hoor wel 'ns andere verhalen."

  Hij heeft de kritiek op zijn hoge tempo vaker gehoord en probeert daar ook rekening mee te houden. Ik moet echter wel een bepaalde hoeveelheid stof behandelen. Het is geen college waar studenten rustig onderuit gezakt naar kunnen luisteren. Ze moeten hun aandacht er goed bij houden." Hij vindt het vreemd dat de studenten wel zitten te kletsen tijdens zijn college. Hij wil zijn contact met de zaal verbeteren en hoopt dat het geroezemoes dan ook minder wordt. Ik kreeg de kritiek dat ik mensen die met hun vinger omhoog zaten, niet zag."

  De vakken in deze rubriek staan beschreven in het boekje De juiste WEG van de WSO en de Activiteitenvereniging voor eerstejaars. De evaluaties zijn gebaseerd op vragenlijsten die in het voorjaar 1996 zijn ingevuld door eerstejaars (eerste en tweede trimester) en tweedejaars (derde trimestervakken). De enqueteresultaten zijn verwerkt door de gidsredactie.