Nieuws - 14 maart 1996

Inleiding Oecologie

Inleiding Oecologie

Het Vak

 • H350-002
 • Verplicht voor propaedeuse L10, L20, L30, L50, T15 en O10, beperkte keuze voor prop/doct T10
 • Docenten: dr A.M.H. Brunsting, mw dr S.J. ter Borg, dr W.A.M. Didden, ir F. Kuiper, dr ir R.W. den Outer en prof. dr J.W.M. Osse.
 • Drie studiepunten: Practicum, excursie en college
 • Geevalueerd januari 1996

  Sterke punten

 • Sluit goed aan op je voorkennis als je biologie hebt gehad.
 • Goed voor de algemene ontwikkeling.
 • Breed, niet specialistisch vak waar je ook bij andere vakken iets aan hebt.
 • De leerdoelen staan duidelijk in de leerwijzer vermeld, zodat je kunt toetsen of je de stof inderdaad beheerst.
 • Je leert veel van het practicum.
 • Het schrijven van het eerste verslag is nuttig; daardoor ga je onderlinge verbanden zien.

  Zwakke punten, verbeteringen

 • Colleges zijn niet motiverend en niet erg interessant. Docenten zullen duidelijker de college-inhoud aangeven en uitleggen dat de gebruikte sheets in het boek staan. Gastdocenten zullen vijf minuten krijgen om over hun toegepaste onderzoek te vertellen.
 • Studenten vinden het boek tijdrovend, erg ingewikkeld en veel studenten leren daarom een uittreksel. Docenten vinden het echter een belangrijk boek en zullen een extra leerdoel opnemen dat betrekking heeft op het leren studeren met behulp van een leerboek. Ook zullen ze voortaan iets minder leesstof opgeven.
 • Studenten vinden binnenpractica niet zinvol, omdat ze niet aansluiten bij de studie en een herhaling zijn van het vwo. Docenten zullen het verband met ecologie en ecosystemen duidelijk maken, zodat het nut van het practicum duidelijker wordt.

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.