Nieuws - 5 december 1996

Inleiding Landschapshydrologie

Inleiding Landschapshydrologie

 • K150-003
 • Twee studiepunten
 • Docent: ir S. van der Schaaf en ir J.P.M. Witte

  Verplicht voor propedeuse LandinrichtingswetenschappenDe stof die wordt behandeld op het hoorcollege is een herhaling van het boek, met behulp van sheets en dia's. Er is vooral uitleg bij de wiskundige kant van het vak. Er is een verplichte excursie en een vrijstellende toets. Het examen is veel moeilijker dan de stof uit het dictaat.

  Tips: Houd altijd de stof bij en maak alle sommen!!! Oude tentamens zijn handig vanwege standaardvragen.

  Docent Van der Schaaf kan zich iets voorstellen bij de opmerkingen dat het examen moeilijker is dan het college. Ik heb te maken met studenten die nog gewend zijn iets uit hun hoofd te leren en dat op het examen te reproduceren. Maar wij vragen inzicht; dat is natuurlijk wel wat anders. Aan het begin vertel ik ze dat en dan knikt ook iedereen. Maar na de examens krijg ik opmerkingen dat ze dit niet hadden verwacht. Ik snap wel dat het lastig is, juist omdat het gaat om processen die je niet kunt zien. Voor studenten die visueel zijn ingesteld, sommige landschapsarchitecten bijvoorbeeld, is het moeilijk om dat inzicht dan te krijgen."

  Voor een deel vertellen we tijdens de colleges achtergronden van het vak, maar we behandelen inderdaad ook veel wiskundige zaken. Ik heb gemerkt dat studenten daar veel profijt van hebben. Het slagingspercentage is gestegen in vergelijking met vorig jaar, toen we dat nog niet zo deden. Ik wil nu eenmaal geen concessies doen in de zwaarte van het vak."

  Wat betreft die standaardvragen heb ik eens een vraag die slecht was gemaakt, in een iets andere vorm laten terugkomen in de volgende periode. Ik dacht dat het een soort cadeau zou zijn omdat ze die vraag wel extra bestudeerd zouden hebben. Maar ik kreeg juist kritiek omdat ik de vraag de vorige keer ook al gesteld had. Dan denk ik: waarom zit je hier, om een vak te leren of om een examen te halen?"

  De vakken in deze rubriek staan beschreven in het boekje De juiste WEG van de WSO en de Activiteitenvereniging voor eerstejaars. De evaluaties zijn gebaseerd op vragenlijsten die in het voorjaar 1996 zijn ingevuld door eerstejaars (eerste en tweede trimester) en tweedejaars (derde trimestervakken). De enqueteresultaten zijn verwerkt door de gidsredactie.