Nieuws - 7 maart 1996

Inleiding Hydrologie A

Inleiding Hydrologie A

Het Vak

 • K150-001
 • Drie studiepunten
 • Docenten: dr ir R.W.R. Koopmans en ir N.M. Stricker
 • Verplicht voor proppen O10 en beperkte keuze voor doctoraal Biologie D en E
 • Hoorcolleges
 • Geevalueerd januari 1996

  Sterke punten

 • De aparte bundel met vraagstukken geeft de studenten de mogelijkheid veel te oefenen met de stof. Ook de vragenuurtjes na het college en voor het examen zijn positief.
 • De studenten vinden het leuk dat de docent actuele gebeurtenissen in zijn colleges behandelt door middel van kranteknipsels. De docenten noemen als sterk punt de grote maatschappelijke relevantie.
 • Interessante leerstof, omdat naast de formules ook het verband tussen de onderwerpen wordt aangegeven.
 • Prettig voor studenten dat er meteen na het trimester een toets is, omdat de stof dan nog verser is dan in augustus.

  Zwakke punten, verbeteringen

 • De docenten zullen de toepassing van wiskundige regels verduidelijken. Studenten hebben moeite met die toepassing, omdat ze vroeger alleen op abstract niveau met de regels hebben gewerkt. Docenten willen dan wel concrete suggesties van studenten op welke momenten extra uitleg nodig is. Dat laatste geldt ook voor onduidelijkheden bij de oefenopgaven en het dictaat.
 • Studenten weten niet wat ze kunnen voorbereiden voor het college. Docenten zullen dat in de studiewijzer duidelijk maken.
 • Docenten zullen duidelijker aangeven welke vragen uit de vragenbundel niet tot de examenstof behoren.
 • Docenten zullen zorgen voor de mogelijkheid om een voldoende te halen, ook als studenten de inzichtvraag fout hebben. Studenten hebben namelijk moeite met inzichtvraag naast het toepassen van formules bij gewone vragen.

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.