Nieuws - 5 september 1996

Inleiding Ecologie

Inleiding Ecologie

Het Vak

 • L10, L20, L30, L50, O10, T15, T32 en in een uitgebreidere vorm Biologie.
 • Drie studiepunten (vier voor Biologie)
 • Docenten: dr A.M.H. Brunsting en dr J.C.J.M. de Kroon
 • Tentamenresultaten: goed

  Over het hoorcollege zijn de studenten tevreden. Het enige nadeel is dat er veel docenten zijn, waardoor de kwaliteit van de colleges wisselend is. Tijdens het veelzijdige practicum wordt weinig van de studenten verwacht, je maakt een groot verslag en daarnaast enkele kleinere. Het boek en het dictaat sluiten goed aan bij het practicum, maar in het tentamen is weinig terug te vinden van het practicum.

  Tips: de leeswijzer is zeer belangrijk, samen met de college-aantekeningen. Leen het boek van iemand, het is leesstof. Oude tentamens zijn in omloop en handig om het tentamen te halen, maar niet voldoende. Met vwo-voorkennis is het vak niet problematisch; anders moet je de zaak goed bijhouden.

  De docent Brunsting reageert: Ik raadt toch aan het boek wel te kopen. Het is een omvangrijk en heel goed boek dat de ecologische uitgangsprincipes uitlegt, die later voor veel studies heel handig zijn. Het lezen van dit Engelstalige boek is een academische vaardigheid die we willen aanleren; dat studenten actief aan de slag gaan met de stof. Dat is een hele opgave, vandaar de leerwijzer."

  Ik zou het vervelend vinden als het vak aan de hand van oude tentamens te halen is. Ik denk niet dat dat zo is, ik probeer telkens nieuwe vragen te bedenken. Bovendien hebben we het vak flink omgegooid. Dat geldt ook voor het practicum dat we nu in blokvorm verzorgen. Dat schept de mogelijkheid het college en practicum beter te integreren."

  De vakken in deze rubriek staan beschreven in het boekje De juiste WEG van de WSO en de Activiteitenvereniging voor eerstejaars. De evaluaties zijn gebaseerd op vragenlijsten die in het voorjaar 1996 zijn ingevuld door eerstejaars (eerste en tweede trimester) en tweedejaars (derde trimestervakken). De enqueteresultaten zijn verwerkt door de gidsredactie.