Nieuws - 20 juni 1996

Initiatiefnemers ijsbaan boos op wethouder

Initiatiefnemers ijsbaan boos op wethouder

De stichting IJsbaan Wageningse Berg is boos op wethouder ir H. Geenen van ruimtelijke ordening. De ijsbaan-initiatiefnemers stellen dat de gemeente het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost slordig heeft opgesteld. Dat was voor de provincie aanleiding om het bestemmingsplanonderdeel stadion de Wageningse Berg, de beoogde ijsbaanlocatie, niet goed te keuren. De stichting schrijft dit in een brief aan de fracties van PvdA, CDA, VVD en SGP/RPF.


De gemeente had recreatieve en sportdoeleinden (veldsporten) in het bestemmingsplan opgenomen. De stichting ergert zich aan de aanvulling veldsporten, die voor de provincie aanleiding was om de kunstijsbaan - geen veldsport - van de hand te wijzen.

De stichting meent dat de gemeente met de toevoeging veldsporten en een gebrekkige toelichting bij het onderdeel stadion de Wageningse Berg een grove fout heeft gemaakt. De gemeente had duidelijk moeten maken onder welke voorwaarden zij een kunstijsbaan wilde toestaan. De provincie eist nu een uitgebreid onderzoek naar de gemeentelijke voorwaarden rond natuur-, milieu- en landschapswaarden, mogelijke geluidshinder en verkeerstoename. Ook wil de provincie een onderzoek naar de behoefte en haalbaarheid.

Twee jaar lang, na uitnodiging door de gemeente Wageningen, is gewerkt aan de plannen voor de kunstijsbaan. We zijn weer terug bij af", aldus secretaris Th.J. van de Rijt van de stichting. De beschuldigende vinger wijst wat ons betreft in de richting van de wethouder ir H. Geenen (D66) van ruimtelijke ordening", aldus Van de Rijt. De stichting wil dat de fracties de wethouder ter verantwoording roepen.

Geenen wijst de kritiek van de hand en is verbolgen over het feit dat hij geen brief heeft ontvangen. Hij stelt dat de gemeente de formulering ruim heeft gehouden omdat de bestemmingsplanprocedure al ver was gevorderd toen het initiatief voor de ijsbaan bekend werd. Aanpassing van het ontwerp was niet meer mogelijk, meent Geenen.

Bovendien was een jaar geleden onvoldoende onderbouwing beschikbaar. Dat is precies de onderbouwing die de provincie nu eist. De gemeente wilde zich niet exclusief vastleggen op de kunstijsbaan. Had zij dat wel gedaan, dan waren andere bestemmingen, zoals de bestaande veldsporten, niet meer mogelijk geweest indien onverhoopt de ijsbaan - financieel - niet haalbaar zou blijken.