Nieuws - 18 mei 1995

Informatie over chemicalien kost honderdduizend gulden

Informatie over chemicalien kost honderdduizend gulden

Een apart systeem voor produktinformatie over chemicalien kost honderdduizend gulden. Dit moet betaald worden uit de begroting van de werkgroep die de invoering van een Bedrijfsintern milieuzorgsysteem (Bims) begeleidt. Maar dit voorstel stuitte in de bijeenkomst van de werkgroep afgelopen dinsdag op kritiek van ondermeer P. Aben, hoofd Voorlichting en pr. Zijn afdeling en het Bureau veiligheid en milieuhygiene presenteerden tijdens de vergadering een communicatieplan. Een voorlopige begroting daarvoor bedraagt ongeveer honderdduizend gulden. Hoofd Financiele en economische zaken, drs J. Schuilenburg, pareerde de kritiek met de opmerking dat kosten in verband met milieuzorg uit de gewone budgetten moeten komen. Een uitzondering zijn de kosten die gemaakt worden om milieuzorg op de rails te krijgen. Jaarlijks stelt het college van bestuur honderdduizend gulden beschikbaar voor onder meer de Bims-projectcoordinator die tot 1 september 1997 parttime is aangesteld, de Bims-pagina in het W
UB, de diverse rapporten van themagroepen en de inmiddels weer gestaakte personele ondersteuning van het Universitair milieuplatform. Maar ook een produkt-informatiesysteem voor chemicalien valt onder dit soort extra activiteiten, meent Van Schuilenburg. Werkgroeplid ir G. Spaargaren bepleitte het in kaart brengen van allerlei geldstromen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk het geld dat door energiebesparing niet wordt uitgegeven, te besteden aan milieuprojecten, signaleerde de milieusocioloog.