Nieuws - 14 november 1996

Industrieel Erfgoedprijs voor steenfabriek

Industrieel Erfgoedprijs voor steenfabriek

Stichting De Bovenste Polder, die zich inzet voor restauratie van de gelijknamige steenfabriek in de Wageningse uiterwaarden, heeft de nationale Industrieel Erfgoedprijs gewonnen. De jury prijst de professionele aanpak van de stichting, die heeft gezorgd voor een breed maatschappelijk draagvlak voor de restauratie.


De prijs, een bedrag van tienduizend gulden, is op 14 november uitgereikt tijdens een symposium over het hergebruik van industriele monumenten. In de steenfabriek komen ateliers, woningen, een kano-opslag en een oefenruimte voor bands. Die nieuwe bestemming garandeert volgens de jury dat het gebouw op langere termijn is veiliggesteld. De prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt; de Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft 1996 uitgeroepen tot het Jaar van het industrieel erfgoed.

Als de restauratie volgens plan verloopt, is het project halverwege volgend jaar afgerond. De restauratie heeft dan 1,3 miljoen gulden gekost. De helft van dat bedrag is betaald door sponsors. De andere helft moet uit de exploitatie van het gebouw worden opgebracht. Vorige week werd bekend dat het restauratieproject gaat dienen als werkervaringsplaats voor vier werkloze bouwvakkers; twee Wageningers met weinig bouwervaring en twee Bosniers met meer ervaring maar een mindere beheersing van de Nederlandse taal.