Nieuws - 18 april 1996

Industrie wil topinstituut Voeding

Industrie wil topinstituut Voeding

De Nederlandse biotechnologische en voedingsindustrieen, waaronder Unilever, Nutricia en Gist-Brocades, opteren voor een topinstituut voor agrotechnologie en voeding. Het eerder door de Koninklijke Nederlandse chemische vereniging (KNCV) voorgestelde topinstituut Chemie - dat biotechnologie, katalyse, procestechnologie en materialen zou omvatten - gaat daarmee niet door. DSM en andere chemische bedrijven werken een eigen topinstituut Katalyse uit.

Voor 1 mei moeten de Nederlandse bedrijven hun voorstellen voor topinstituten inleveren bij het ministerie van Economische zaken. De overheid kiest er zes inzenders uit, die hun plan mogen uitwerken. Daaruit worden de drie beste geselecteerd. EZ heeft voor de instituten gezamenlijk 55 miljoen gulden uitgetrokken, in te zetten over vijf jaar.

Met topinstituten krijgt het bedrijfsleven meer invloed op het onderzoek van universiteiten en onderzoekinstituten. Het management van de topinstituten komt grotendeels in handen van de bedrijven. Zij zullen ook een substantieel deel financieren.

De bestaande onderzoekscholen zijn nog nauwelijks bij de voorstellen betrokken, maar tijdens de uitwerking zal dit wel gebeuren. De universiteiten moeten namelijk de promoties verzorgen en een deel van de onderzoekers leveren.

De Nederlandse industriele en agrarische biotechnologie associatie (Niaba) beraadt zich nog over een standpunt. De bij Niaba aangesloten zaadindustrieen staan positief tegenover een topinstituut Voeding en gezondheid, aldus een woordvoerder, maar het is nog onduidelijk in hoeverre ook de veredeling in dit topinstituut een plaats krijgt.