Nieuws - 1 juni 1995

Indonesische minister steunt LUW-projecten

Indonesische minister steunt LUW-projecten

Een bijna dertig man grote delegatie onder leiding van de Indonesische bosbouwminister Kusuma bezocht op 24 mei de Landbouwuniversiteit om te praten over samenwerking op bosbouwgebied. Indonesie gaat ondermeer de positie van bosecoloog prof. dr ir R.A.A. Oldeman ondersteunen.

Eerder had de minister laten weten de hoogleraar te willen ondersteunen, nu het bestuur van de LUW de leerstoel van Oldeman heeft geschrapt. Volgens rector prof. dr C.M. Karssen zal Indonesie geen bijzondere leerstoel Bosbouw financieren, omdat dit een lange, ingewikkelde procedure vergt. Wel zal Indonesie onderzoek en training financieel ondersteunen, waarmee de positie van Oldeman wat steviger wordt tot de tijd dat hij met emeritaat gaat in 1999.

Een andere samenwerkingsproject met Indonesie is het Remote sensing project. Dat behelst volgens initiatiefnemer dr ir D.H. Hoekman van de vakgroep Waterhuishouding het onderzoek van het tropische regenwoud met behulp van radar remote sensing technieken. Deze weersonafhankelijke onderzoeksmethode, die in samenwerking met het ITC in Enschede is ontwikkeld, heeft de warme belangstelling van de Indonesische overheid.

De Europese ruimtevaartorganisatie stelt een deel van het benodigde geld, zo'n vijf miljoen gulden, beschikbaar. Indonesie gaat nu concrete voorstellen schrijven en haar financiele bijdrage bepalen.