Nieuws - 11 mei 1995

Inbraken door hightech bende

Inbraken door hightech bende

Er is in Wageningen een hightech bende actief die het, al dan niet op bestelling, gemunt heeft op geavanceerde wetenschappelijke apparatuur. Dat vermoedt G. van Scherrenburg van het Bureau veiligheid en milieu. Onlangs werd bij de vakgroep Bodemkunde en geologie een specialistische microscoop ter waarde van 80 duizend gulden bestolen. Vorige

week waarschuwde de secretaris van de Universiteit Twente voor het oprukken van een hightech bende vanuit Wageningen naar het oosten des lands. De Wageningse politie noemt deze opmerking slim maar onthoudt zich verder van commentaar.

Om dit soort hightech bendes te weren, overweegt de LUW terreinen zoals Duivendaal en De Dreijen slechts via een toegang voor auto's toegankelijk te maken. Deze toegang zou na werktijd moeten worden afgesloten met een slagboom, die alleen met een smart card geopend kan worden. Verder moet bijvoorbeeld het gebouw van Bodemkunde en geologie worden voorzien van tralies op de begane grond. Een voorwaarde is wel dat het aantal vluchtwegen bij een eventuele brand intact blijven", aldus Van Scherrenburg.

Hij heeft voorts de gebruikers van de vakgroep Veevoeding op Zodiac geadviseerd de achterdeur, die leidt naar de dierverblijven, af te sluiten en alleen als nooduitgang te gebruiken. Maar dit advies stuit op grote weerstand, terwijl het van belang is zoveel mogelijk toezicht te houden op wie de gebouwen betreden." Het is namelijk denkbaar dat de dieven overdag rondkijken in gebouwen om 's nachts hun slag te slaan.