Nieuws - 28 september 1995

In memoriam

In memoriam

G.J. Van Laar

Het plotseling heengaan van Gert-Jan van Laar heeft de medewerkers op het Binnenhavencomplex, Unifarm en het Proefbedrijf (IPO-DLO) diep geschokt. Op zaterdag 23 september overleed Gert-Jan op achtenvijftigjarige leeftijd na een ziekte van slechts drie dagen. Op de eraan voorafgaande woensdag was hij nog met de collega's aan het werk in de kassen en de tuin, plezierig en toegewijd als altijd.

Gert-Jan kwam in 1962 in dienst. Na vele jaren ervaring als proefveldmedewerker was hem enkele jaren geleden de zorg voor de demonstratietuin voor planteziekten toevertrouwd, een lang gekoesterde wens. Het is echt specialistenwerk: dit werk verlangt kennis van een groot aantal gewassen en van een nog groter aantal ziekteverwekkers onder schimmels, bacterien, virussen en aaltjes. Zijn interesse en vakbekwaamheid zorgden ervoor dat hij in korte tijd de omstandigheden leerde kennen waaronder de planten ziek werden, zodat er steeds goed materiaal beschikbaar was voor colleges en practica. Hij leverde hiermee een heel wezenlijke bijdrage aan het onderwijs. De tuin bood hem de mogelijkheden om zijn kwaliteiten in zijn dagelijks werk te benutten en het plezier in zijn werk was opvallend. Dat bleek onlangs opnieuw toen hij, dankbaar voor herstel, na ziekte weer aan het werk kon gaan.

Het was een bijzondere ervaring om met Gert-Jan rond te gaan in zijn ziektentuin en deelgenoot te zijn van zijn verwondering over bijzondere verschijnselen. Het is vreemd te ervaren dat hij daar niet meer zal zijn. Thuis was hij een kundig tuinier van gezonde planten: hij ontving bij herhaling de prijs voor de mooiste bloementuin van Opheusden.

Gert-Jan was voor de directe collega's in de kassen en het proefbedrijf een raadsman en vriend. We kunnen niet beseffen dat hij niet meer in ons midden zal zijn. Dankbaar voor zijn inzet en collegialiteit gedenken we Gert-Jan met diep respect en genegenheid. We wensen zijn familieleden en vrienden veel kracht toe om het verlies van deze innemende man te dragen.

Namens de medewerkers,