Nieuws - 7 mei 1998

Ik wil direct naar KCW

Ik wil direct naar KCW

Ik wil direct naar KCW
Bouwambtenaren van LNV zitten al vele jaren in Wageningen
Zolang de overdracht van de rijksgebouwen aan DLO niet is geregeld, weten de bouwambtenaren van LNV niet of ze deel worden van een zelfstandig DLO. In de toekomst gloort een kenniscentrum met 2,5 miljard gulden aan gebouwen. Hun grootste zorg: minder werk, nu het mode is om taken uit te besteden
Verbaasd las ir Henk Meerman van de afdeling Bouw, Beheer en Onderhoud (BBO) bijna twee maanden geleden dat zijn afdeling, onderdeel van het ministerie van LNV, door de verzelfstandiging van DLO naar Wageningen komt. Meerman en zijn collega's zitten al vele jaren in Wageningen, in het voormalige TFDL-gebouw aan de Mansholtlaan. Onze afdeling heeft maar een paar collega's in Den Haag; de meesten werken in Wageningen of Lelystad. Meerman heeft de leiding over dertig mensen
Uiteraard zit zijn afdeling wel in spanning of de overdracht van de DLO-gebouwen en terreinen van de dienst Domeinen aan de stichting KCW gaat lukken. De grote vraag is namelijk of DLO iets moet betalen voor de gebouwen, waarvan de vervangingswaarde is getaxeerd op 1,2 miljard gulden. Uiteraard is de economische waarde veel lager, legt Meerman snel uit. Als je alle gebouwen nu te koop aanbiedt, krijg je er veel minder voor.
De afdeling BBO lijkt sterk op de afdeling Gebouwen en Terreinen van de LUW. Ze begeleidt de bouw van kantoren en, de specialiteit van BBO, onderzoeksruimten van DLO en het praktijkonderzoek in Nederland. Bij de nieuwbouw van IBN/Staring-centrum waren we alleen betrokken als adviseur en projectleider, verklaart ing. Frits Leusink, bouwkundig adviseur van BBO. Maar er zijn ook projecten, bijvoorbeeld de bouw van kassen, waarbij we het ontwerp voor onze rekening nemen. De afdeling heeft de afgelopen 25 jaar namelijk aardig wat kennis opgebouwd over de eisen die de land- en tuinbouw aan outillages stelt, meent Meerman
Zuinigheid
Zo'n 85 procent van de kosten binnen bouwprojecten bestaat uit doewerk, dat wordt uitbesteed aan bouwondernemers en installatiebedrijven. De resterende vijftien procent is nodig voor denkwerk als voorbereiding, ontwerp en begeleiding. Ongeveer zestig procent van dat denkwerk besteed BBO uit aan architecten en ingenieursbureaus, de overige veertig procent behartigt de afdeling zelf
Dat laatste deel van het budget, zo'n zes procent van de bouwsom, staat onder druk. De hogere bestuurders denken dat we meer kunnen uitbesteden; uitbesteding is een modewoord, verklaart Meerman. Maar als je meer uitbesteedt uit zuinigheid, kom je op de koffie. Uitbesteed werk vergt intensieve begeleiding en is daardoor vaak duurder. De externe adviseurs hebben tegenspel nodig, anders wordt het op de langere termijn weer duurder. Hij wijst op de ontwikkeling in de Verenigde Staten, waar instellingen de technische diensten weer in huis halen om vraag en aanbod beter te kunnen afstemmen
Ondanks de neiging tot uitbesteden rekent Meerman erop dat er binnen het Kenniscentrum Wageningen veel werk blijft voor zijn afdeling. DLO heeft 1,2 miljard gulden aan gebouwen, de LUW zo'n achthonderd miljoen en dan komen de proefstations er nog bij. In totaal zo'n 2,5 miljard aan gebouwen en terreinen, waarvan je jaarlijks vier procent voor onderhoud en vervanging moet afschrijven. Da's honderd miljoen per jaar, waarvan zo'n vijftien miljoen voor begeleiding. Aangezien zijn afdeling drie miljoen per jaar kost en Gebouwen en Terreinen van de LUW waarschijnlijk zo'n twee miljoen, zit het cijfermatig aardig goed, denkt Meerman
Het punt is natuurlijk wel dat het kenniscentrum de kosten voor huisvesting zelf moet verdienen via de tarieven. Gelukkig blijft LNV een groot deel van de huisvesting financieren, aldus Meerman. Het ministerie hoogt zijn programmageld voor onderzoek op met een bedrag voor huisvesting, zodat DLO enkele tientallen miljoen guldens voor bouw en renovatie ontvangt. Gelet op de afschrijvingen heeft DLO zo'n 45 miljoen per jaar voor gebouwen nodig, meent Meerman. Het restant moet dus in de tarieven bij andere opdrachtgevers worden opgenomen, voorziet hij
Onderwijsgebouw
DLO hoeft niet per se te reserveren voor de huidige vervangingswaarde van de DLO-gebouwen, stelt Meerman. Voor sommige dure voorzieningen kun je misschien goedkopere oplossingen bedenken. Dan hoef je minder af te schrijven, want het gaat tenslotte om een reservering voor de vervanging. Ook ziet Meerman mogelijkheden om dure voorzieningen te centraliseren, zodat een efficient en multifunctioneel gebruik mogelijk is
Samenwerking met de LUW is er al. Zo is BBO betrokken bij het onderwijsgebouw dat op De Dreijen gaan verrijzen en begeleidt de afdeling de plaatsing van respiratiecellen op Zodiac. We hebben regelmatig contact met Gebouwen en Terreinen. Bij hen is de bouwkunde zwaarder vertegenwoordigd, bij ons de installatietechniek. Dat vult elkaar mooi aan.
Vooralsnog is een fusie met deze LUW-afdeling echter toekomstmuziek; op dit moment weet BBO niet waar het aan toe is. Volgens schema gaat de afdeling eerst van het ministerie van LNV naar de stichting DLO, om later onderdeel te worden van stichting KCW. Ik wil direct naar KCW; geen gelazer en gewoon werken, stelt Leusink