Nieuws - 27 juni 1996

Icrisat wil landgebruik Sahel modelleren

Icrisat wil landgebruik Sahel modelleren

Het Icrisat, International crop research institute for semi-arid tropics, in Niger is naarstig op zoek naar partners voor zijn landgebruiksstudie in de Sahel. Icrisat wil het huidige landgebruik verwerken in een ambitieus computermodel met vier schaalniveaus. Dit model moet met de zogeheten multiple goal lineair programming techniek toekomstscenario's doorrekenen. Daarmee kan bijvoorbeeld het effect van alternatieve landbouwtechnieken op de inkomens en de bodemvruchtbaarheid worden gekwantificeerd.

Met het model kunnen zowel beleidsmakers als boeren hun voordeel doen, meldde projectcoordinator dr ir N. van Duivenbooden op 25 juni in het IAC. Duivenbooden wil de waarde van het model bewijzen via case-studies in Burkina Faso, Mali en Niger. Daarom hoopt hij op ruime medewerking van nationale onderzoeksinstituten. Deze beschikken over data en personeel, maar kampen met forse financiele problemen. Daarnaast wil Duivenbooden samenwerken met de onderzoekschool Produktie-ecologie van de LUW, het Staringcentrum en AB-DLO. Een deel van de verzamelde wetenschappers en beleidsmakers bleek zeer geinteresseerd.

Een ander deel betwijfelde echter of je op adequate wijze de complexe werkelijkheid kunt kwantificeren en modelleren. Zo tast Icrisat zelf in het duister over waarom boeren veelal niet bereid zijn om de door Icrisat geintroduceerde nieuwe gewassen te gebruiken. Die kennis is noodzakelijk, wil je op treffende wijze uitspraken kunnen doen over het huidige en toekomstige landgebruik. Duivenbooden onderkende dit probleem en meldde dat dit het eerste onderwerp van studie zal zijn.