Nieuws - 10 april 1997

IT is moeilijk!

IT is moeilijk!

IT is moeilijk!
Carforum
Zaterdagochtend tien uur. De voorzitter van Carforum - spijkerbroek, wit overhemd, bretels - heeft zojuist een sollicitatiegesprek afgehandeld. Een zeldzaamheid, verklaart Pascal Weijters. Meestal hebben we niet zo'n uitvoerige selectie. Maar soms worden voor een functie eigenschappen gevraagd die moeilijk zijn te beoordelen via een cv in de computer. De normale procedure is dat Carforum een bedrijf een handjevol cv's toestuurt met desgevraagd een motivatiebrief, waarna Carforum het contact tussen bedrijf en kandidaat legt. Waarbij het wel 's voorkomt dat het niet klikt, aldus Weijters
Carforum is afgeleid van het Franse carrefour, hetgeen kruispunt betekent. De stichting bemiddelt tussen studenten en recentelijk afgestudeerden enerzijds en Nederlandse bedrijven en instellingen anderzijds. Het gaat om stages, werkopdrachten en campus recruitments: een jaar op proef met kans op vaste aanstelling. De club wordt gerund door studenten: acht bestuursleden en een PR-machine van nog 's zes
Weijters, vierdejaars Bodemkunde, is sinds twee weken voorzitter van de club. Hij gaat drukke tijden tegemoet, want hij gaat deze taak van twintig uur in de week combineren met een stage in Deventer. Maar daar heeft hij geen moeite mee. Ik ben vrij carrieregericht; nevenactiviteiten geven een meerwaarde aan de studietijd. Van werken in een team leer je godsgruwelijk veel. Je komt van alles tegen, tot en met conflicthantering toe. Lachtend: Het zijn standaardtermen waarin ik praat, maar ik loop er wel tegen aan.
Het smijten met termen is iets waarin Weijters dankzij de job bij Carforum goed in is geworden. Maar wat wil je wanneer je aan weekendjes teambuilding in de Ardennen doet en als piepeltje naar een bedrijf moet om te bemiddelen
Tien jaar bestaat de non profit organisatie nu. Carforum werd opgericht door een paar studenten die vonden dat de universiteit te weinig mogelijkheden bood om gerichte stages te doen. In eerste instantie was de stichting louter bedoeld voor bemiddeling tussen studenten voor stages, later bemiddelde ze ook voor recent afgestudeerden en sinds mei vorig jaar is recent uitgebreid tot twee jaar
Het doel is echter onveranderlijk gebleven: zorgen voor werkervaring die nuttig is op de arbeidsmarkt. Wij maken puur de match tussen kandidaat en bedrijf en dat proberen we zo perfect mogelijk te doen, stelt Weijters. Daarvoor wordt eerst gegraven in het automatische bestand, waarin rond de duizend studenten en afgestudeerden zijn opgeslagen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan gaat Carforum op zoek via vakgroepen, advertenties in het WUB, Internet en zelfs almanakken
Vorig jaar zijn 65 kandidaten succesvol onder dak gebracht bij ondermeer de Gemeentewaterleidingen in Amsterdam, Holland Genetics, het Produktschap voor veevoeder en Aviko. De helft waren werkopdrachten, een derde betrof stages, de rest campus recruitments. Bijna de helft van de opdrachten was voor studenten Levensmiddelentechnologie, Zootechniek en Milieuhygiene. Gelukkig maar, want de levensmiddelentechnologen en milieu'ers vormen samen met de economen de grootste groep in de bak met 281 studenten en 897 afgestudeerden
Het midden- en kleinbedrijf krijgt een steeds groter aandeel. Olieboer: Vaak zijn dat bedrijven met een big boss, die te groot zijn gegroeid. De opdrachten komen binnen via mond-op-mond-reclame en de spin off van voormalige bestuursleden en tevreden klanten
Anne Douwe de Boer is zo'n tevreden klant van Carforum; daar zijn de meegebrachte surprise-Paaseieren getuige van. De begin dit jaar afgestudeerde econoom heeft dankzij de bemiddeling sinds 10 maart een tijdelijke baan als beleidsmedewerker in Ede bij de Stichting opleidingen en ontwikkelingsfonds in de levensmiddelenindustrie (SOL). De Boer: SOL telt vier mensen. Die hebben geen tijd om honderd brieven te lezen. Omdat ze met andere bedrijfjes in een pand zitten, hadden ze van Carforum gehoord. Dat is voor hen ideaal. Hijkent nog een groot voordeel van de club: Bij solliciteren ben je toch blind voor bepaalde delen van de arbeidsmarkt. Nuzit ik dankzij Carforum in Ede. Ik zou daar zelf nooit aan gedacht hebben, ook al had SOL wel een advertentie in de krant gezet.
De Boer liep regelmatig binnen bij Carforum, meestal om zijn cv update te brengen, en dat heeft een positief effect gehad. Olieman: Als je iemand zoekt, komen de namen van dat soort mensen het eerste bij je op. Want mede dankzij het eigen foldertje met richtlijnen voor het schrijven van een c.v. lijken de meeste curriculae op elkaar. Olieman: Al krijgen we nog steeds wel 's cv's die je liever niet opstuurt.
Het binnenhalen van opdrachten is niet ons grootste probleem, stellen Olieboer en Hilga Sikma (PR-LUW) even later. Het vinden van geschikte kandidaten vormt de crux. Zo vormen de 65 geslaagde plaatsingen maar net iets meer dan de helft van het aantal aanvragen. Vooral stages lopen niet zo goed. Sikma: Stages worden vaak via de vakgroep geregeld. Bovendien willen studenten vaak naar het buitenland. Dat komt bij Carforum zelden voor, al hebben we juist twee studenten in Egypte en Canada kunnen plaatsen. Volgens Olieman is er nog een reden. Bedrijven willen iemand ad hoc, terwijl studenten meer en meer halflange termijnplannen hebben, waardoor een plotse stage-opdracht niet past in hun schema
Tot slot de vraag aan welke vaardigheid of eigenschap het de Wageningse afgestudeerden nu het meest ontbreekt. Olieman: IT, informatietechnologie, is moeilijk! Dat wordt veel gevraagd, maar dan moeten we vaak zeggen dat het niet lukt.