Nieuws - 29 augustus 1996

IBG meldt ten onrechte hoger collegegeld

IBG meldt ten onrechte hoger collegegeld

Enkele duizenden studenten zijn deze zomer opgeschrikt door een brief die meldde dat zij negenhonderd gulden extra collegegeld moeten betalen. De brief was verstuurd door de Informatie Beheer Groep (IBG), maar blijkt te berusten op verkeerde gegevens. De IBG verstuurde 53 duizend van zulke brieven.

Studenten die al zes jaar studeren hebben dankzij een wetswijziging die dit voorjaar door de Tweede Kamer is aangenomen geen recht meer op een beurs, maar nog wel een jaar op een lening. De meeste universiteiten en hogescholen vragen van deze groep een collegegeld van 3300 gulden, negenhonderd gulden meer dan de gewone studenten.

Veel studenten die met een hbo-diploma verder studeren, hebben ten onrechte een brief gekregen; deze stapelaars hebben recht op drie jaar extra studiefinanciering. Ook studenten die een bestuursbeurs hebben gehad werden opgeschrikt door de brief. Hun extra rechten op studiefinanciering bleken niet bij de IBG geregistreerd te staan. Studenten moeten de zaak zelf recht zetten via een steunpunt studiefinanciering of via hun universiteit of hogeschool.