Nieuws - 12 november 1998

IAC en ILRI willen herkenbare positie binnen Wageningen UR

IAC en ILRI willen herkenbare positie binnen Wageningen UR

IAC en ILRI willen herkenbare positie binnen Wageningen UR
Adviseur Bukman: Beide instellingen hebben een duidelijk takenpakket
De op ontwikkelingslanden gerichte instellingen IAC en ILRI moeten onderdeel gaan uitmaken van Wageningen UR. Pas op dat deze kleine broertjes niet worden ondergedompeld in het grote geweld van LUW en DLO, adviseert de commissie-Bukman. De praktisch ingestelde instituten kunnen de hoogdravende internationale plannen van Wageningen UR relativeren en handen en voeten geven, denkt Bukman
Wageningen herbergt twee exclusief op de ontwikkelingslanden gerichte instituten: het Internationaal Agrarisch Centrum en het Institute for Land Reclamation and Irrigation. Het IAC geeft kortlopende cursussen aan buitenlandse studenten en adviseert over ontwikkelingssamenwerking; het ILRI richt zich op het duurzaam gebruik van land en water in ontwikkelingslanden
Het zijn zelfstandige diensten van het ministerie van LNV, maar dat wil toe naar een afgeslankt kernministerie. Daarom staan IAC en ILRI, net als DLO, voor de opdracht om te verzelfstandigen. In de toekomst zijn ze niet bij voorbaat verzekerd van volledige financiering door het ministerie, maar moeten ze zich gaan opstellen als marktpartij om programmafinanciering binnen te slepen. Om die reden is het IAC momenteel aan het reorganiseren. Daar komt bij dat IAC en ILRI volgens het ministerie van LNV onderdeel moeten worden van Wageningen UR. Een commissie onder leiding van ex-landbouwminister Piet Bukman heeft nu geadviseerd hoe die integratie in zijn werk moet gaan
Bukman liet er tijdens de presentatie van het advies op 9 november geen misverstand over bestaan dat de kleine broertjes IAC (81 personeelsplaatsen) en ILRI (34 plaatsen) niet moeten worden opgeslokt door de grote broertjes LUW en DLO. Beide instellingen hebben een duidelijk takenpakket, aldus de oud-bewindsman. We moeten ze niet onderdompelen; we pleiten voor integratie en herkenbaarheid om een moeras van internationale activiteiten te voorkomen.
Het IAC heeft volgens de commissie zijn sporen verdiend met het combineren van wetenschappelijke inzichten en praktische vaardigheden in zijn cursussen en heeft een sterk netwerk opgebouwd via zijn projecten in ontwikkelingslanden, zodat samen met de LUW aan een uitbouw van het internationale onderwijs kan worden gewerkt. Het ILRI heeft veel ervaring met advisering en ontwikkelingsprojecten en kan het internationale karakter van de kenniseenheid Groene ruimte van Wageningen UR versterken, als herkenbare eenheid
Openingsbalans
Maar de onderneming Wageningen UR wil natuurlijk wel weten of IAC en ILRI financieel gezond zijn en blijven. Daarom werken beide organisaties momenteel aan een openingsbalans en informeerde de commissie bij de belangrijkste financiers - de ministeries van LNV en Buitenlandse Zaken - of hun bijdrage in de toekomst op peil blijft. Bukman kon verheugd meedelen dat beide ministeries geen bezuinigingen op IAC en ILRI overwegen
Wel moet het IAC zijn cursuspakket aanpassen om in te spelen op het nieuwe beleid van Buitenlandse Zaken. Bovendien is het IAC niet meer automatisch verzekerd van beurzen voor buitenlandse cursisten, nu Buitenlandse Zaken wil afstappen van de rigide verdeling van de beurzen over de instellingen voor internationaal onderwijs. Deze beleidswijziging, die ook de LUW met haar MSc-opleidingen aangaat, kan evenwel ook gunstig uitpakken. De overheid geeft geen bezuinigingsdoelstelling mee, concludeert adjunct-directeur ir Pieter Gooren van het IAC, maar ze wil wel anders gaan sturen.
Nu er geen financiele en beleidsmatige hindernissen liggen, kan een werkgroep de praktische integratie van IAC en ILRI binnen Wageningen UR gaan vormgeven, adviseert de commissie. Daarbij komt het mooi uit dat LUW en DLO nog geen uitgewerkt plan hebben voor hun internationale activiteiten, vindt Bukman, want zo kunnen de internationale broertjes als gelijkwaardige partners meepraten over de Wageningse internationalisering
Bukman had kennis genomen van het streefbeeld internationalisering van WUR - Voor de ouderen onder u: KCW - en liet tijdens de presentatie van zijn advies duidelijk merken weinig op te hebben met hoogdravende taal. Er ligt nu een soort streefbeeld hoe de wereld moet veranderen onder leiding van Wageningen. Welnu, de invloed van de wereld op Wageningen is groter dan de invloed van Wageningen op de wereld. Ik zeg dat wel eens vaker; er zijn meer instellingen die een groter ego hebben ontwikkeld dan de buitenwereld ziet. De inbreng van IAC en ILRI kan wat dat betreft louterend werken, denkt Bukman. Tegen het verzamelde personeel stelde hij: Stel u niet lijdzaam op. Speel uw rol bij de vertaling van de theorie naar de praktijk en in de discussies over de internationale doelgroepen en de strategische allianties van Wageningen UR in de ontwikkelingslanden.