Wetenschap - 15 februari 1996

IAC-directeur stapt op

IAC-directeur stapt op

Drs R.F. van de Weg, directeur van het Internationaal Agrarisch Centrum, heeft aangekondigd dat hij per 1 mei ontslag neemt en bij een andere werkgever in dienst zal treden. Zijn opvolger wordt waarschijnlijk de huidige landbouwraad in Kenia, drs J.J. Hooft.

Het ontslag komt niet onverwacht. Binnen de organisatie waren spanningen gerezen tussen personeel en directie, na discussies over de te varen koers. Het IAC bezint zich op zijn positie, in het licht van een veranderend ontwikkelingsbeleid en een mogelijk nauwere samenwerking met DLO en LUW. Het IAC-bestuur zal zich in maart buigen over studie naar de IAC-toekomstperspectieven. Prof. dr A. Kuyvenhoven van de vakgroep Ontwikkelingseconomie en mr J.P. Hoogeveen van de directie Internationale zaken van het ministerie van Landbouw, natuurbeheer en visserij werken momenteel aan die studie.

Van de Weg had al gezegd dat hij het uiteindelijke veranderingsproces bij het IAC niet zou begeleiden.