Nieuws - 9 mei 1996

Huursubsidie voor studenten blijft

Huursubsidie voor studenten blijft

Studenten die woonruimte huren van een stichting studentenhuisvesting blijven in aanmerking komen voor huursubsidie. Dat heeft de Tweede Kamer vorige week besloten.

Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) had voorgesteld om de huursubsidie voor onzelfstandige woonruimte (woningen die bijvoorbeeld een keuken delen met andere woningen) af te schaffen.

Als gevolg van deze maatregel zouden volgens het ministerie van Volkshuisvesting enige duizenden studenten hun huursubsidie, vijftig tot honderdvijftig gulden per maand, mislopen. De Tweede Kamer nam vorige week echter een motie aan van het PvdA-Kamerlid A. Duivesteijn, waarin de huursubsidie voor niet-zelfstandige woonruimte blijft. Het is nog niet zeker of Tommel alle moties van de Tweede Kamer daadwerkelijk uitvoert.