Nieuws - 7 augustus 2015

Hulp nodig bij inrichting campustuin

tekst:
Koen Guiking

Wageningen Campus krijgt een tuin. Studenten en medewerkers kunnen meehelpen bij de aanleg en invulling ervan, te beginnen met het inzaaien van een bloemenveld. De tuin wordt gerealiseerd bij de campusingang naast de Dijkgraaf-flat.

Het project is voortgekomen uit het idee voor een eetbare academische tuin (EAT), vertelt Blair van Pelt. Zij diende drie jaar geleden, als student, plannen in voor een eetbare tuin midden op de campus en is nu, ingehuurd door het facilitair bedrijf van Wageningen UR, verantwoordelijke voor de opstartfase van wat tegenwoordig The Field heet. Of een deel van The Field een moestuin wordt, dat ligt aan de initiatieven die campusgebruikers indienen, legt Van Pelt uit. ‘Het is een multifunctioneel veld, bedoeld voor educatie, demonstraties, experimenten en training. Daarnaast is The Field open voor innovatieve en informatieve grondgebonden projecten die geïnitieerd en uitgevoerd worden door de campusgemeenschap zelf.’

Iedereen is uitgenodigd om te komen helpen bij het inzaaien van inheemse bloemen
Blair van Pelt

De eerste keer dat studenten en medewerkers zelf in de tuin aan de westkant van de campus kunnen werken is op vrijdag 14 augustus. ‘Iedereen is uitgenodigd om te komen helpen bij het inzaaien van inheemse bloemen’, zegt Van Pelt. ‘Het veld is een jaar lang bouwterrein geweest, dus de bodem is verstoord. Daarom is twee weken geleden het middenstuk ingezaaid met inheemse, wilde bloemen en doen we volgende week de randen, hopelijk met heel veel enthousiaste geïnteresseerden.’

In 2016 worden er zo’n honderd appelbomen geplant, allerlei verschillende variaties. Die zullen echter niet het hele terrein van een hectare beslaan. ‘Er is ruimte voor meerdere projecten. Welke dat zijn hangt af van wat de mensen willen. Groepen die graag aan de slag gaan in The Field kunnen bij mij voorstellen indienen’, aldus Van Pelt.

Het budget voor The Field is voorlopig beperkt tot geld voor bloemenzaden en de aanleg van paden. ‘Op den duur zou ik graag zien dat de universiteit ook materialen beschikbaar stelt om in de tuin te werken. Maar dat is niet mijn eerste zorg. Het belangrijkste is nu dat het veld officieel geopend wordt, dat mensen ervan af weten en er graag aan willen meewerken, en dat het een prachtige tuin wordt.’

De eetbare academische tuin (EAT) stond aan de basis van The Field