Wetenschap - 21 november 1996

Houdbaarheid groenten en fruit beter te voorspellen

Houdbaarheid groenten en fruit beter te voorspellen

De kwaliteit van groenten en fruit neemt na de oogst snel af. Dit is tegen te gaan door de producten te bewaren in een omgeving met verlaagde zuurstofconcentraties, zoals controlled atmosphere bewaarcellen en modified atmosphere verpakkingen. De ademhalingssnelheid neemt in zo'n omgeving af. Bij een aantal producten kan ook een hoge kooldioxideconcentratie de ademhalingssnelheid verlagen. H. Peppelenbos, werkzaam bij het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO), deed onderzoek naar modellen die de houdbaarheid van groenten en fruit in CA-bewaarcellen en MA-verpakkingen moeten optimaliseren. Vrijdag 22 november promoveert hij bij prof. dr ir R. Rabbinge van Theoretische productie-ecologie.

Er bestaat al een houdbaarheidsmodel dat het zuurstofverbruik beschrijft, maar dat houdt geen rekening met de kooldioxideproductie van groenten en fruit in CA-bewaarcellen en MA-verpakkingen, aldus Peppelenbos. Hij ontwikkelde modellen die in staat zijn de kooldioxideproductie van een reeks groenten en fruit bij uiteenlopende gascondities te berekenen. De modellen maken onderscheid tussen oxidatieve en fermentatieve processen.

De berekeningen leiden tot nieuwe voorspellingen omtrent optimale bewaarcondities en lijken meer in overeenstemming met de praktijk. Peppelenbos: Er wil nog wel eens een appel of peer helemaal bruin of zwaar alcoholisch uit een bewaarcel komen. De modellen verschaffen ons beter inzicht in de processen die daaraan ten grondslag liggen."