Nieuws - 14 maart 1996

Horeca grote milieuboosdoener

Horeca grote milieuboosdoener

Uit het overzicht van milieuklachten in 1995 komt de Wageningse horeca tevoorschijn als de grote milieuboosdoener. Vooral restaurant Zeezicht in de Bevrijdingsstraat komt er slecht van af. In enkele weken tijd kwamen vijf klachten binnen over afvalwater dat werd geloosd op het trottoir, wat leidde tot verstopping van het riool. Ook waren er klachten over zwerfvuil en ratten. Na enkele controles door de gemeente is de zaak opgeruimd. Zeezicht heeft inmiddels een milieuvergunning aangevraagd.

In 1995 zijn 55 klachten geregistreerd, vijftien minder dan het jaar daarvoor. Bewoners van het Emmapark klaagden bijvoorbeeld over afval achter de cafes aan de Markt. Ook kwamen er diverse klachten over geluidshinder van cafes; geuroverlast van een Chinees restaurant en een broodjeszaak en illegaal sleutelen aan brommers en auto's. Stofoverlast in de Nude, door het laden en lossen op het bedrijventerrein in de haven, zorgde eveneens voor klachten. Verder klaagden Wageningers over helikopterlawaai, mestdumpingen, de kippen bij de buren, vrachtwagens in de Nude, oliesporen in het riool, de stadsgracht en op straat.