Nieuws - 18 januari 1996

Hordijk mag blijven

Hordijk mag blijven

De universiteitsraad heeft besloten in te stemmen met de bevoegdverklaring voor de bijzondere leerstoel Milieusysteemanalyse. Het Wagenings Universiteits Fonds zal nu de leerstoel van prof. dr L. Hordijk twee jaar blijven financieren. Normaal gesproken betaalt het fonds slechts gedurende een periode van vijf jaar voor een bijzondere hoogleraar. Daarna moet de LUW de hoogleraar opnemen in het leerstoelenplan. Anders verdwijnt de leerstoel. Omdat beide opties voor de LUW niet wenselijk waren, wil het Fonds, gezien het belang van het vakgebied Milieusysteemanalyse, nog eens tot 1 april 1998 voor de leerstoel betalen.