Nieuws - 18 januari 1996

Hogeschool in Pretoria krijgt MHO-geld

Hogeschool in Pretoria krijgt MHO-geld

De Zuidafrikaanse Northern Transvaal Technicon is opgenomen in het universitaire samenwerkingsprogramma van de Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Het Technicon in Pretoria is daarmee de enige hogeschool in de groep van elf toegelaten tropeninstellingen van het MHO-programma (Medefinanciering Hoger Onderwijs). In de laatste ronde waren twee technicons en vier universiteiten in Zuid-Afrika genomineerd. Volgens Nuffic-medewerker drs K.S.E. Bakhuizen heeft bij de beslissing meegespeeld dat Zuid-Afrika behoefte heeft aan gespecialiseerde beroepskrachten.

De Landbouwuniversiteit heeft volgens ir F Moors-Dekker van het Bureau Buitenland geen contacten met het Technicon en kan vooralsnog niet meedelen in de besteding van de MHO-gelden. De LUW onderhield wel contacten met andere Zuidafrikaanse MHO-kandidaten en hoopte dat de verkiezing van een van hen nieuwe fondsen zou opleveren.