Nieuws - 7 maart 1996

Hockeyclub gaat zelf stroom opwekken

Hockeyclub gaat zelf stroom opwekken

Het bestuur van de Wageningse Mixed Hockey Club (WMHC) stelt de ledenvergadering voor een aggregaat aan te schaffen, om te ontkomen aan de hoge vastrechtkosten die de Nuon in rekening brengt. Penningmeester H. Peletier vertelt dat het vastrecht onder meer wordt bepaald door de piekbelasting. Bij het inschakelen van de veldverlichting is die piekbelasting bijzonder groot. Daarom is de WMHC jaarlijks twintigduizend gulden kwijt aan elektriciteit. Dat was vijf jaar geleden nog maar vijfduizend gulden. Toen trokken we, voor een veld, nog stroom via het universitaire sportcomplex. Dat is nu voorbij en we hebben er een tweede veld bij."

Peletier legt uit dat inmiddels tien verenigingen, onder meer in Ede, aanzienlijk hebben bespaard door de aanschaf van een aggregaat. We doen het liever niet, maar de contributies kunnen ook niet verder omhoog. Zeker de studentleden kunnen we niet om meer geld vragen na het wegvallen van de contributievergoeding door het sport- en cultuurfonds van de sociale dienst."

Peletier benadrukt dat de mogelijkheid bestaat dat de WMHC wacht totdat de warmtekrachtkoppelingsinstallatie bij het nieuw te bouwen zwembad functioneert. Zo'n centrale produceert elektriciteit en het koelwater levert warmte aan het zwembad. Het is de vraag is of de Nuon, exploitant van de installatie, dan een lager tarief berekent. We weten in ieder geval zeker dat een aggregaat op den duur flink in de kosten scheelt."