Nieuws - 23 november 1995

Hidding

Hidding

In Utrecht zijn glastuinders akkoord gegaan met bedrijfsverplaatsing om ruim baan te geven aan de bouw van een nieuwe stad. Heeft dit precedentwerking voor bijvoorbeeld de discussie over de toekomst van het Groene hart van Zuid- Holland?

Deze discussie speelt natuurlijk overal. De grote steden in de Randstad zitten muurvast. In het verleden werd altijd gezegd dat het Westland bijvoorbeeld de motor is van de glastuinbouw. Die sector is economisch van groot belang en wordt nog steeds belangrijker. Er is dan ook buitengewoon omzichtig mee omgegaan. In dat opzicht zijn de gebeurtenissen in Utrecht heel opmerkelijk.

Ik betwijfel of je de glastuinbouw in het Westland kunt verplaatsten. Dat is ongelooflijk kostbaar; er zijn miljarden mee gemoeid en ik denk niet dat Nederland zich dat kan permitteren. Aan de andere kant hebben ook de glastuinders steeds meer ruimte nodig. Vroeger was een bedrijf van een hectare heel acceptabel; tegenwoordig heb je al vier tot vijf hectare nodig.

Het plan om voor de kust van Den Haag stedelijke uitbreiding te realiseren is natuurlijk uitdagend. Alleen vraag ik me af of je tuinbouw en woonfuncties zo dicht op elkaar moet plannen. Maar goed, er zijn mensen die menen dat dat goed samen kan.

Je kunt als overheid niet zomaar plannen dat bedrijvigheid ergens van de grond moet komen. De enige plek waar glastuinbouw is gepland en waar het uiteindelijk lukte, is rondom Emmen. Toen de vervening klaar was, wilden de lokale overheden glastuinbouw. Nu, na dertig jaar, kun je zeggen dat dat is gelukt. Tijd is dus niet onbelangrijk.

Bij de discussie rondom het Groene hart speelt mee dat verschillende ministeries verschillende belangen nastreven. Dat zou moeten samenkomen in de ruimtelijke ordening, maar dat gebeurt nog onvoldoende. De Rijksplanologische dienst maakt zich sterk voor het openhouden van die ruimte, maar er zijn steeds meer mensen die die stelling onhoudbaar vinden. Daardoor heeft de ruimtelijke ordening moeite de regie in handen te houden. Het is een strijd in visies.

Het zou overigens best kunnen dat de economische ontwikkeling hier in het oosten een stuk harder gaat dan de meesten nu denken, mede doordat in de Randstad de boel vast loopt. Volgens mij wordt het tempo onverwacht hoog."