Nieuws - 20 juni 1996

Het vijftiende Leeffestival

Het vijftiende Leeffestival

In de ban van de zonnewende

De zon beschijnt het schoolpleintje van de voormalig vrije school in de Nude. In de schaduw van het schoolgebouw zitten Vital Robat en Frank de Bakker. Het duo is druk bezig de laatste hand te leggen aan de organisatie van het Leeffestival dat komende vrijdag en zaterdag zijn vijftiende verjaardag viert. Inmiddels een dag- en een nachttaak," aldus Robat, Maar in feite gaat alles het hele jaar door. Zo moest voor 1 mei de subsidieaanvraag voor volgend jaar al de deur uit."

De lokalen van de voormalige school zijn door vrijwilligers van het Leeffestival in gebruik genomen als knutselhonk en naaiatelier. De vloer van een lokaal op de begane grond is bezaaid met verfblikken, zwart plastic, karton en pvc-buizen. Een spin, opgebouwd uit beschilderde blikjes, verspert de weg. In het kozijn liggen maskers van papier-mache; tegen de muur staat een stoel annex zonnewijzer. Verder een stapel nepkeien bestemd voor een dit weekend op te bouwen Wageningse variant van Stonehenge en diverse bomen gefabriceerd uit oude lp's. Vooral veel werk van James Last. Thema van dit Leeffestival is In de ban van de zonnewende, vertelt Robat. Het is per slot van rekening zaterdag de 21ste juni.

Behalve het organiserend comite helpen vele vrijwilligers een handje mee, van ongeremd creatieve studenten tot schoolkinderen die poppen fabriceren. De organisatie telt echter slechts een student. Volgens Robat, ooit als plantenteler niet verder gekomen dat zijn kandidaats, is dit geringe aantal vooral te wijten aan de toegenomen studiedruk.

Geert Donker is die enige student onder het acht koppen tellende organiserend comite. Sporten kan altijd, het verenigingsleven is niets voor mij en je moet toch iets doen om jezelf te vermaken." Eerstejaars Donker verzorgt vooral de publiciteit. Hij kwam naar Wageningen voor een studie Bodem, water en atmosfeer, maar wil volgend jaar naar Delft. Wageningen is niet helemaal mijn soort stad," legt hij uit. Het uitgaan is niet boeiend en de LUW is naar mijn gevoel overal te nadrukkelijk aanwezig. Neem de sterflats."

Het Leeffestival trekt Donker zeer, vooral vanwege het workshop-achtige karakter en de theatercomponent. Ik voelde me altijd al bij het theater betrokken, al doe ik zelf niet aan optreden. Ik ben niet zo'n komediant." Desalniettemin fungeert hij dit weekend als vuurspuwer. Donker, die eerdere festivals niet heeft meegemaakt, moest in het begin wel wennen. Ik was niet goed op de hoogte van de betekenis van alle afkortingen. Maar intussen weet ik veel van inside-Wageningen."

Het Leeffestival stamt uit de tijd dat in Amsterdam het Festival of Fools floreerde. Wageningers op bezoek in de hoofdstad vonden dat in hun woonplaats weinig gebeurde, weet Robat, en wilden leven in de brouwerij. Hetgeen indertijd resulteerde in een laagdrempelig festival onder het motto de straat is van iedereen. Bakker: Wij zijn niet politiek. Het enige idee achter het Leeffestival is de drempel te verlagen voor cultuur in het algemeen. Daarom heffen we ook geen toegang."

Het Leeffestival had lange tijd een voortrekkersrol, meent Robat. Hij vindt niet dat met de komst van massale 5-Mei-vieringen, Jazznights en wat dies meer zij de rol van het festival is uitgespeeld. Het blijft toch iets heel eigens houden; neem nu zo'n decor van grammofoonplaatbomen."

De organisatie stimuleert allerlei Wageningse groepjes deel te nemen. Aan die oproep hebben onder andere het orkest Sonante en het Wagenings Dilettanten Toneel gehoor gegeven. Leden van de laatste groep zullen voor de gelegenheid oude sagen voordragen. Dit jaar doen ook de jubilarissen theater 't Hemeltje en filmhuis Movie W mee. Het filmhuis draait op zaterdagavond in de buitenlucht de film Blade Runner. Maar iedereen mag meedoen, stellen De Bakker en Robat nadrukkelijk. Iedereen is welkom zijn gitaar te pakken of een truc met zijn hondje te doen."

Op het Leeffestival gebeuren veel dingen, maar het zijn allemaal wel heel kleine dingetjes," legt Robat uit. De enige commerciele invloeden zijn produkten in natura, zoals verf en de programmering van een band door cafe Het Gat. De organisatie dient zich te behelpen met een budget van rond de vijftienduizend gulden, afkomstig van de gemeente, het Anjerfonds en het VSB-fonds. Een normale zaak, vindt Bakker. De gemeente haalt ons vaak aan om te laten zien dat in Wageningen van alles te doen is; dan moet ze daar ook de randvoorwaarden voor scheppen." Robat: Per slot van rekening hebben wij een hoog rendement. Iedere cent wordt goed besteed."

Op de eerste verdieping van het schoolgebouw bevindt zich het naaiatelier. Een grote, uit hoepels en doek bestaande zon ligt op de vloer. Aan de muren hangen de uitdossingen waarin vrijdagavond vier volken, geent op de elementen vuur, water, lucht en aarde, naar de markt zullen trekken. Van de overgebleven reepjes stof zijn fakkels gemaakt. Een muziekinstrument bestaande uit blikdekseltjes hangt voor het raam. Robat lacht: Ja, wij recyclen alles."

Het duo ontkent dat het Leeffestival veelal onder slecht weersomstandigheden plaatsvindt. Als dat zo was ik er allang mee opgehouden," aldus Robat. Oke, vorig jaar was het nat, net als tijdens het tiende festival. Maar ja, als het op vrijdag vies weer is en op zaterdag is het mooi, dan onthouden mensen alleen de vrijdag."