Nieuws - 19 november 1998

Het probleemoplossend vermogen van Wageningen UR

Het probleemoplossend vermogen van Wageningen UR

Het probleemoplossend vermogen van Wageningen UR
Binnen Wageningen UR houden diverse groepen zich bezig met deelproblemen van de kippensector. Het ID-DLO richt zich op de praktische kant, bij Zodiac houden de onderzoekers zich ook bezig met meer fundamentele vragen. Het IMAG probeert de alternatieve huisvesting, het volieresysteem, te vervolmaken. Een aantal onderzoeken op een rij
Departement Dierwetenschappen
Met de huidige voeders heeft het maagdarmkanaal van de kip te weinig te doen. De leerstoelgroep Veevoeding bekijkt wat daar met een andere voeding aan te doen is. Met bijvoorbeeld een dieet van hele tarwekorrels in plaats van gemalen korrels ontstaat er drogere mest en schonere eieren en is er minder uitval onder de kippen
Ook bekijkt Veevoeding of leghennen mineralen als fosfor en calcium wel op het juiste moment krijgen aangeboden. Verder gaat de groep na waar de nutrienten in de kip naartoe gaan. Dit moet het fundament leggen voor kippen die meer in balans groeien en niet langer hun eigen onderhoud verwaarlozen. Dit onderzoek maakt gebruik van isotope ratio mass spectrometry (IRMS), waarbij gelabelde koolstof en stikstof na vertering in het lichaam worden gevolgd. Op deze manier verkrijgen de onderzoekers inzicht in hoe de kip haar voedingsstoffen verdeelt over de processen die energie- en bouwstoffen vragen
Sinds 1981 gebeurt er onderzoek naar de weerstand van kippen tegen pathogenen door drie kippenlijnen te selecteren op de mate van immuunreactie. Kippenlijnen met veel weerstand blijken resistent te zijn tegen coxidiose, een ziekte bij slachtkuikens waarvoor ze nu een antibioticum toegediend krijgen. Andere ziektes worden waarschijnlijk binnenkort getest, in samenwerking met het ID. Het probleem bij de hogeweerstandkippen is echter dat ze minder snel groeien of meer eten, en dus economisch wat minder interessant zijn. Naast deze tests wordt onderzocht waar de genen voor de verschillen in immuunreactie liggen. Ook wordt gekeken naar de uiterlijke kenmerken van de kippen. Aan de veren, de kam en dergelijke is te zien of een kip gezond is
Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO)
Het kabinet pleit in Europees verband voor een verbod op de legbatterij. Daar moeten dan wel goede alternatieven voor zijn. Het IMAG heeft samen met een aantal andere instanties veel onderzoek gedaan naar het volieresysteem, dat kippen meer bewegingsvrijheid biedt. Twee grote nadelen zijn de relatief hoge ammoniakuitstoot en de grote hoeveelheid stof. Vanaf januari doet het IMAG een nader onderzoek naar de stofproblematiek. Ook ontwikkelt het instituut managementprogramma's voor de pluimveehouderij, zodat problemen in de stal eerder bekend zijn bij de boer
Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO)
Het ID werkt op verschillende terreinen aan de oplossing van welzijnsproblemen in de pluimveehouderij. Vleeskuikens groeien veel te snel. In zes weken tijd groeien ze uit van vijftig gram tot twee kilo. Bovendien neemt die gemiddelde groei jaarlijks toe met dertig gram. Al het voer gaat in de groei zitten, de beestjes krijgen niet de tijd om in het onderhoud van hun eigen lichaam te voorzien, met alle gevolgen van dien. Alle organen, zoals hart, longen en lever, kunnen de groei niet bijhouden. Dit leidt tot doodgroeiers: het hart begeeft het. Vaker nog komt het voor dat de dieren overlijden aan buikwaterzucht. Het dier heeft meer rode bloedcellen nodig voor de groei dan het kan aanmaken. Daardoor wordt het bloed dik en gaat de bloeddruk omhoog, zodat er vocht komt in het hartzakje. Het ID probeert hier verbetering in te brengen door onder andere kippen met een grotere hart- en longcapaciteit te fokken
De ouderdieren van de vleeskuikens hebben weer een ander probleem. Om te voorkomen dat deze dieren volledig uit hun voegen groeien, worden ze op rantsoen gezet. Ze krijgen hooguit dertig procent van wat ze zouden opnemen als ze vrij konden eten en hebben dus honger. Het beste is om een ander type kip te fokken. Maar dat is een langdurig proces. Daarom werkt de afdeling veevoeding aan een tijdelijke oplossing. Zij bekijkt of het hongergevoel vermindert door een ander voertijdstip, vaker voeren en een ander soort voer. Ook kijkt het ID naar de gevolgen van een verkeerde stofwisseling
Kippen die niet in de legbatterij zitten, pikken naar elkaar. Dit gedrag is of erfelijk bepaald of het ontstaat in de zeer vroege jeugd. Het ID gaat na wanneer het ontstaat en of het te onderdrukken is
Veel leghennen leiden aan botontkalking na een jaar eieren leggen. Daardoor gaat de kwaliteit van de eierschaal omlaag en ook kunnen de beesten een vleugel of een poot breken, wat bij transport een ongelofelijke aantasting van het welzijn is. Ook hier moet fokken een oplossing bieden
Daarnaast blijken er verschillen te zijn tussen kippen in de gevoeligheid voor salmonella. Het ID wil een goed infectiemodel ontwikkelen voor salmonella
De afdeling aviaire virologie doet onderzoek naar de gezondheid van pluimvee. Aandachtspunten zijn goede vaccinatiestrategieen en kennis over het verloop van de ziektes