Nieuws - 12 september 1996

Herinrichting markt zonder fietsenstalling

Herinrichting markt zonder fietsenstalling

In de ontwerpen van twee stedebouwkundige bureaus voor een herinrichting van de Markt in Wageningen zijn geen fietsstallingen opgenomen. Een bureau laat de precieze plaatsing van stallingen afhangen van de herschikking van de warenmarkt. Het vergeten van fietsstallingen bij de herinrichting van binnensteden is iets waar de fietsersbond Enfb onlangs nog fel tegen ageerde. Het gemeentebestuur heeft de architecten gevraagd de stallingen alsnog aan te brengen.

Het bestuur stemt in grote lijnen in met de voorgestelde ontwerpen, maar vindt de plannen te duur en niet compleet. Zo is het aantal parkeerplaatsen nog onvoldoende. Toch zijn de plannen al in de inspraak gebracht.