Nieuws - 1 februari 1996

Haven en kennisintensieve bedrijven moeten groeien

Haven en kennisintensieve bedrijven moeten groeien

Wageningen heeft voldoende sterke kanten om economisch te overleven de komende jaren, maar dan moet niet alleen op de Landbouwuniversiteit, Dienst landbouwkundig onderzoek en kennisintensieve bedrijven worden gegokt.


De haven moet verder ontwikkeld worden en er is een randweg nodig om die haven beter bereikbaar te maken. En het gemeentebestuur en ondernemers moet intensievere contacten onderhouden.

Dit waren de meest concrete aanbevelingen van Wageningse ondernemers tijdens de eerste aflevering van Wageningen in gesprek. De avond, waarop zo'n veertig belangstellenden afkwamen, was de eerste uit een serie van drie, georganiseerd door prominente Wageningers als reactie op de gemeentelijke discussie Wageningen 2000-plus. Deze wordt dit voorjaar voor ruim 120 duizend gulden georganiseerd.

Vooral directeur P. Badoux van het Maritiem research instituut (Marin) bepleitte de verdere ontwikkeling van de haven, die al jaren in overslaghoeveelheden de grootste binnenhaven van Nederland is. Wethouder van economische zaken, P. Spitteler (PvdA), reageerde dat overslag zeer arbeidsextensief is. Hij dacht eerder aan de ontwikkeling van toerisme.

Badoux temperde de hooggespannen verwachtingen over de LUW en DLO met aanpalende kennisintensieve bedrijfjes. Hij voorziet een zware concurrentie om onderzoeksopdrachten tussen LUW en DLO om te overleven. Per saldo zal het aantal arbeidsplaatsen niet toenemen in deze sector, voorspelde de directeur van het Marin. Hij pleitte dan ook voor een niet te selectief vestigingsbeleid.

Ir R. Vervoort, directeur van dertien bv's waaronder het bedrijvenverzamelgebouw Agro-BTC, toonde zich tevreden over de inzet van de gemeente bij de ontwikkeling van kennisintensieve bedrijvigheid. Het vertrek van Veenman naar Ede is jammer, maar logisch. De gemeente heeft vastgehouden aan het beleid voor het Agrobusinesspark waar drukkers niet thuishoren." Hij wees op de banengroei in de kennisintensieven bedrijven (driehonderd sinds het eind van de jaren tachtig), de infrastructuur op het Agrobusinesspark, fondsen voor startende ondernemers en het glasvezelnetwerk.

Vervoort promoot in een van zijn bedrijven, op de luchthaven Schiphol, Wageningen als landbouwkennisstad. Hij denkt dat Wageningen zelfs kapot kan groeien als het tempo in de kennisintensieve bedrijvigheid hoger ligt dan de ontwikkeling van bedrijventerreinen, een aantrekkelijk winkelcentrum en woningbouw in Wageningen.

Ir M. van Hezik, voorzitter van het Wagenings ondernemerscontact, sprong voor dat winkelcentrum in de bres. Hij vindt dat ondernemers te weinig binding met de politiek hebben, waardoor er veel onbegrip is. Hij pleitte voor de aanleg van een randweg om de haven te ontsluiten, zodat meer vervoer over het water kan plaatsvinden. Bovendien is een verdubbeling van de Wageningse Mansholtlaan nodig. Van Hezik werd de mond gesnoerd met de opmerking dat de files niet in Wageningen staan, maar juist in Ede.